Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ЖЕЛЕВ
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ЖЕЛЕВ
  • Дата на раждане : 09/11/1963 с. Срем, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%;
  • Изборен район: 27-СТАРА ЗАГОРА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: dimitar.zhelev@parliament.bg


Срещи в изборния район
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 20/01/2016
Комисия по енергетика
член 28/11/2014 - 20/01/2016
Група за приятелство България - Естония
зам.-председател 09/04/2015 - 20/01/2016
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
15/05/2015
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно определянето на часове по проект "Нови възможности за грижа" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г., бюджетна линия 2014BG05М90Р001-2.2015.001 "Нови алтернативи".
Писмен отговор на 15/05/2015.
22/05/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на пътища от републиканската пътна мрежа на територията на обл. Стара Загора.
Писмен отговор на 22/05/2015.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС