Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ЖЕЛЕВ
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ЖЕЛЕВ
 • Дата на раждане : 09/11/1963 с. Срем, България
 • Професия: инженер;
 • Езици: руски;
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%;
 • Изборен район: 27-СТАРА ЗАГОРА;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: dimitar.zhelev@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 20/01/2016
  Комисия по енергетика
  член 28/11/2014 - 20/01/2016
  Група за приятелство България - Естония
  зам.-председател 09/04/2015 - 20/01/2016
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  15/05/2015
  Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно определянето на часове по проект "Нови възможности за грижа" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г., бюджетна линия 2014BG05М90Р001-2.2015.001 "Нови алтернативи".
  Писмен отговор на 15/05/2015.
  22/05/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на пътища от републиканската пътна мрежа на територията на обл. Стара Загора.
  Писмен отговор на 22/05/2015.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС