Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
НЕНО ХРИСТОВ ВЛАЙКОВ
НЕНО ХРИСТОВ ВЛАЙКОВ
  • Дата на раждане : 26/03/1949 с. Горно Сахране, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%;
  • Изборен район: 27-СТАРА ЗАГОРА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: neno.vlaykov@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Комисия по отбрана
член 28/11/2014 - 26/01/2017
Група за приятелство България - Швеция
зам.-председател 09/04/2015 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
12/06/2015
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно производство на термобарични боеприпаси във ВМЗ Сопот.
Писмен отговор на 12/06/2015.
29/01/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно приложението на § 15 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ДВ бр. 61 от 2015 г./.
Писмен отговор на 29/01/2016.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС