Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ
  • Дата на раждане : 13/12/1961 с. Любеново, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%;
  • Изборен район: 27-СТАРА ЗАГОРА;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  • E-mail: georgi.gyokov@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Група за приятелство България - Финландия
зам.-председател 11/02/2016 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
23/01/2015
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно спиране от движение на 200 влака и съкращаване на 1500 служители на БДЖ.
Писмен отговор на 23/01/2015.
06/02/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно остри проблеми в търговско дружество - "Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания и рехабилитация - Радунци" ЕООД.
Писмен отговор на 06/02/2015.
17/02/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно проблеми в Отделение по хемодиализа ІІ ниво към Многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р Стоян Киркович" в Стара Загора.
Писмен отговор на 17/02/2015.
27/02/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно лекарствената ценова политика, която ще бъде следвана от Министерството на здравеопазването.
Писмен отговор на 27/02/2015.
27/02/2015
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно извършване на съкращения на служителите в Национален парк-музей "Шипка-Бузлуджа".
Писмен отговор на 27/02/2015.
03/04/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно кадрови промени в Центъра за спешна медицинска помощ - Стара Загора, и по-конкретно във Филиала за спешна медицинска помощ - Стара Загора.
Писмен отговор на 03/04/2015.
03/04/2015
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно разработени от министерството мерки за оптимизиране на разходите за персонал до размера им, утвърден с годишния закон за бюджета и ефекта от тях.
Отговорено в зала на 03/04/2015.
03/04/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно принципа, по който се разпределят пациентите, потърсили спешна помощ в Центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП) за последващо лечение по болниците, които се намират в териториалния им обхват.
Писмен отговор на 03/04/2015.
08/05/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно основен ремонт на участък от път "III - 5031 - Гълъбово - Опан - Стара Загора", в регулацията на гр. Гълъбово.
Писмен отговор на 08/05/2015.
03/04/2015
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно средствата, които се изразходват за "Информация и публичност" по еврофондовете.
Отговорено в зала на 03/04/2015.
08/05/2015
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно недопустимо забавяне по Националния план за изпълнение на европейската гаранция за младежта 2014 - 2020 г. /приет от МС на 18 декември 2013 г., актуализиран на 23 април 2014 г./.
Писмен отговор на 08/05/2015.
08/05/2015
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно опуснати нарушения на трудовото законодателство от фирма "Вади жоб" ЕООД - гр. Сливен.
Писмен отговор на 08/05/2015.
08/05/2015
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно проблеми на български граждани, които са работили в Гърция и са плащали редовно социалните си осигуровки.
Отговорено в зала на 08/05/2015.
26/06/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимостта от основен ремонт на участък от второкласен път ІІ-5 5 Русе - Свиленград в Община Раднево, област Стара Загора.
Отговорено в зала на 26/06/2015.
05/06/2015
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно Наредба на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията от 2011 г., която позволява да бъдат вадени потънали кораби за скрап, без оглед на тяхната историческа стойност.
Писмен отговор на 05/06/2015.
10/07/2015
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно проблеми на хората в засегнатите от "Мини Марица изток" АД селища, и в частност в селата Трояново и Бели Бряг.
Отговорено в зала на 10/07/2015.
26/06/2015
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно поисканите и издадените от Инспекцията по труда разрешения по чл. 333 от Кодекса на труда (закрила при уволнение).
Писмен отговор на 26/06/2015.
17/07/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно Институт по розата и етеричномаслените култури - Казанлък.
Отговорено в зала на 17/07/2015.
04/09/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно Наредба № 3 от 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата на Министерството на здравеопазването.
Отговорено в зала на 04/09/2015.
31/07/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно информация за размера на средствата, преведени от Национален компенсационен жилищен фонд при Министерския съвет към местни комисии към общините за периода от януари 2012 до юни 2015 г., по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
Писмен отговор на 31/07/2015.
04/09/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно тежко пребития лекар - пациент на Държавна психиатрична болница "Св. Иван Рилски", в Курило.
Отговорено в зала на 04/09/2015.
25/09/2015
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно възможността за промени в нормативната уредба, уреждаща въпросите с културно-историческото ни наследство.
Отговорено в зала на 25/09/2015.
25/09/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимостта от незабавен и неотложен ремонт на участък от път "III - 5031 - Гълъбово - Опан - Стара Загора", в регулация на гр. Гълъбово.
Отговорено в зала на 25/09/2015.
15/01/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно възстановяване на обект с уникална архитектура, обявен за културен паметник - с. Ягода, община Мъглиж, област Стара Загора.
Писмен отговор на 15/01/2016.
15/01/2016
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно практическото прилагане на разпоредбите на чл.114 а. от Кодекса на труда, уреждащ трудовите договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа.
Отговорено в зала на 15/01/2016.
18/03/2016
Питане към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно актуална политика на Министерството на земеделието и храните за създаване на ред в поземлените отношения.
Отговорено в зала на 18/03/2016.
12/02/2016
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно масови уволнения в мината за добив на флуорит в гр. Чипровци.
Отговорено в зала на 12/02/2016.
19/02/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно подготовка на общините за предприемане на действия по преодоляване на разпространението на зарази.
Отговорено в зала на 19/02/2016.
26/02/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Чирпан за 2015 г.
Писмен отговор на 26/02/2016.
26/02/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Стара Загора за 2015 г.
Писмен отговор на 26/02/2016.
26/02/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Раднево за 2015 г.
Писмен отговор на 26/02/2016.
26/02/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Павел баня за 2015 г.
Писмен отговор на 26/02/2016.
26/02/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Опан за 2015 г.
Писмен отговор на 26/02/2016.
26/02/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Николаево за 2015 г.
Писмен отговор на 26/02/2016.
26/02/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Мъглиж за 2015 г.
Писмен отговор на 26/02/2016.
26/02/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Казанлък за 2015 г.
Писмен отговор на 26/02/2016.
26/02/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Гълъбово за 2015 г.
Писмен отговор на 26/02/2016.
26/02/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Гурково за 2015 г.
Писмен отговор на 26/02/2016.
26/02/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Братя Даскалови за 2015 г.
Писмен отговор на 26/02/2016.
27/05/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно републикански път II-55 Дебелец - Свиленград, участък гр. Гурково - с. Паничерево.
Отговорено в зала на 27/05/2016.
08/04/2016
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно състоянието на българската светиня - Паметник на свободата (Паметник Шипка) в Национален парк-музей "Шипка - Бузлуджа".
Отговорено в зала на 08/04/2016.
01/04/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно разрешение за пускане на пазара на два препарата за растителна защита, чиито активни вещества са неоникотиноидите - имидаклоприд и тиаметоксам, за ограничена и контролирана употреба.
Отговорено в зала на 01/04/2016.
15/04/2016
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно състоянието на Български държавни железници (БДЖ).
Отговорено в зала на 15/04/2016.
15/04/2016
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно закриване на жп гара Николаево.
Отговорено в зала на 15/04/2016.
08/04/2016
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно размера на добавката от пенсията на починал съпруг.
Отговорено в зала на 08/04/2016.
15/04/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно проблеми в Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112.
Отговорено в зала на 15/04/2016.
15/04/2016
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно осигуряване на заетост на хората с трайни увреждания.
Писмен отговор на 15/04/2016.
27/05/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимост от рехабилитация на Републикански път ІІІ-608 - третокласен, част от Републиканската пътна мрежа на България, преминаващ изцяло по територията на област Стара Загора.
Отговорено в зала на 27/05/2016.
03/06/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, работещи в централната администрация, в агенциите и в останалите структури на ръководеното от Вас Министерство (МЕ).
Писмен отговор на 03/06/2016.
03/06/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, работещи в централната администрация, в агенциите и в останалите структури на ръководеното от Вас Министерство (МФ).
Писмен отговор на 03/06/2016.
27/05/2016
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, работещи в централната администрация, в агенциите и в останалите структури на ръководеното от Вас Министерство (МИ).
Писмен отговор на 27/05/2016.
03/06/2016
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, работещи в централната администрация, в агенциите и в останалите структури на ръководеното от Вас Министерство (МК ).
Писмен отговор на 03/06/2016.
27/05/2016
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, работещи в централната администрация, в агенциите и в останалите структури на ръководеното от Вас Министерство (ММС).
Писмен отговор на 27/05/2016.
20/05/2016
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, работещи в централната администрация, в агенциите и в останалите структури на ръководеното от Вас Министерство (МО).
Писмен отговор на 20/05/2016.
03/06/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, работещи в централната администрация, в агенциите и в останалите структури на ръководеното от Вас Министерство (МОН).
Писмен отговор на 03/06/2016.
03/06/2016
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, работещи в централната администрация, в агенциите и в останалите структури на ръководеното от Вас Министерство (МОСВ).
Писмен отговор на 03/06/2016.
03/06/2016
Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието относно придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, работещи в централната администрация, в агенциите и в останалите структури на ръководеното от Вас Министерство (МП).
Писмен отговор на 03/06/2016.
03/06/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, работещи в централната администрация, в агенциите и в останалите структури на ръководеното от Вас Министерство (МРРБ).
Писмен отговор на 03/06/2016.
20/05/2016
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, работещи в централната администрация, в агенциите и в останалите структури на ръководеното от Вас Министерство (МТ).
Писмен отговор на 20/05/2016.
27/05/2016
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, работещи в централната администрация, в агенциите и в останалите структури на ръководеното от Вас Министерство (МТИТС).
Писмен отговор на 27/05/2016.
20/05/2016
Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, работещи в централната администрация, в агенциите и в останалите структури на ръководеното от Вас Министерство (МВнР).
Писмен отговор на 20/05/2016.
03/06/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, работещи в централната администрация, в агенциите и в останалите структури на ръководеното от Вас Министерство (МВР).
Писмен отговор на 03/06/2016.
27/05/2016
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, работещи в централната администрация, в агенциите и в останалите структури на ръководеното от Вас министерство (МЗ).
Писмен отговор на 27/05/2016.
27/05/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, работещи в централната администрация, в агенциите и в останалите структури на ръководеното от Вас Министерство (МЗХ).
Писмен отговор на 27/05/2016.
03/06/2016
Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, работещи в централната администрация, в агенциите и в останалите структури на ръководеното от Вас Министерство (МТСП).
Писмен отговор на 03/06/2016.
24/06/2016
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно финансовото състояние на "Летище Стара Загора" ЕАД и перспективите му за развитие.
Писмен отговор на 24/06/2016.
10/06/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно доклад на БАН за ефектите от Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции между САЩ и ЕС (ТПТИ).
Писмен отговор на 10/06/2016.
08/07/2016
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно управлението на "Летище Стара Загора" ЕАД, партийни назначения и източване на дружеството.
Отговорено в зала на 08/07/2016.
01/07/2016
Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно нарушения на права, свързани с упражняване правото на труд.
Писмен отговор на 01/07/2016.
08/07/2016
Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно действия и мерки, които да дадат възможност на хора, работили по трудов договор, но учат в задочна или друга форма на обучение, извън редовната, след освобождаването им от работа да получават обезщетение за безработица.
Отговорено в зала на 08/07/2016.
08/07/2016
Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
Писмен отговор на 08/07/2016.
28/10/2016
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно дейността на Съвета на директорите на "Летище Стара Загора" ЕАД.
Отговорено в зала на 28/10/2016.
16/09/2016
Питане към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно политиката на Министерството на труда и социалната политика по отношение създаване на заетост на хората в предпенсионна възраст.
Отговорено в зала на 16/09/2016.
25/11/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно допълване на пътни възли: на пътен възел "Оризово" при пресичането на АМ "Тракия" и АМ "Марица" и на пътен възел "Плодовитово" при пресичането на АМ "Тракия" и път ІІІ-666.
Отговорено в зала на 25/11/2016.
25/11/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно продължаващи нарушения в Медицински университет - София.
Писмен отговор на 25/11/2016.
Предложения към законопроекти за второ четене
11/12/2015
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС
11/06/2015
Напомняне
Статус: Наложено