Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДИМИТЪР КИРИЛОВ БАЙРАКТАРОВ
ДИМИТЪР КИРИЛОВ БАЙРАКТАРОВ
  • Дата на раждане : 23/08/1964 Велинград, България
  • Професия: журналист;икономист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО 7.28%;
  • Изборен район: 27-СТАРА ЗАГОРА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: dimitar.bayraktarov@parliament.bg

Изразходвани средства
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Комисия по икономическа политика и туризъм
зам.-председател 10/06/2016 - 26/01/2017
Група за приятелство България - Латвия
председател 09/04/2015 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
17/02/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно продажбата на 358 декара от горския фонд на проектната компания "Южен Поток България-АД" на изключително ниска цена.
Отговорено в зала на 17/02/2015.
17/02/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно актуализацията на изборните списъци и изчистването им от т. нар. "мъртви души" в тях.
Отговорено в зала на 17/02/2015.
26/06/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно ползване на полицейски стикер върху личен автомобил на кмета на общ. Кричим, Атанас Калчев.
Писмен отговор на 26/06/2015.
17/07/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно бедствено положение, предизвикано от свлачище, което е отнесло пътя за селата Лясково, Яврово и Добралък, в обл. Пловдив.
Писмен отговор на 17/07/2015.
24/07/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимостта за спешно възстановяване на пътя Асеновград - Асенова крепост и алтернативния път за селата Лясково, Яврово и Добралък, в общ. Куклен.
Писмен отговор на 24/07/2015.
24/07/2015
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно работата на Агенцията по заетостта.
Писмен отговор на 24/07/2015.
10/06/2016
Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно неизпълнението на договор между Република България и Руската Федерация за социална сигурност и по-точно неизплащането на руските пенсии на българските граждани, работили в КОМИ - АССР.
Отговорено в зала на 10/06/2016.
16/09/2016
Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно сключените трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа и ползваните преференции на наетите по тях.
Отговорено в зала на 16/09/2016.
16/09/2016
Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно приложението на т. 4 от § 1 на Заключителните разпоредби на Закона за насърчаване на заетостта.
Отговорено в зала на 16/09/2016.
25/11/2016
Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно извършени проверки от Главна дирекция "Инспекция по труда" за спазване на работното време.
Отговорено в зала на 25/11/2016.
Предложения към законопроекти за второ четене
19/11/2015
01/09/2016
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 654-04-255
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС
04/06/2015
Напомняне
Статус: Наложено
30/09/2015
Напомняне
Статус: Наложено
16/06/2015
Забележка
Статус: Наложено
04/02/2016
Забележка
Статус: Наложено
18/10/2016
Забележка
Статус: Наложено
10/06/2015
Забележка
Статус: Наложено
06/03/2015
Отнемане на думата
Статус: Наложено
Допълнителна информация: наложена дисциплинарна мярка за предходно заседание
Забележка
Статус: Наложено