Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДИМИТЪР КИРИЛОВ БАЙРАКТАРОВ
ДИМИТЪР КИРИЛОВ БАЙРАКТАРОВ
 • Дата на раждане : 23/08/1964 Велинград, България
 • Професия: журналист;икономист;
 • Езици: английски;руски;
 • Избран(а) с политическа сила: ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО 7.28%;
 • Изборен район: 27-СТАРА ЗАГОРА;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: dimitar.bayraktarov@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Комисия по икономическа политика и туризъм
  зам.-председател 10/06/2016 - 26/01/2017
  Група за приятелство България - Латвия
  председател 09/04/2015 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  17/02/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно продажбата на 358 декара от горския фонд на проектната компания "Южен Поток България-АД" на изключително ниска цена.
  Отговорено в зала на 17/02/2015.
  17/02/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно актуализацията на изборните списъци и изчистването им от т. нар. "мъртви души" в тях.
  Отговорено в зала на 17/02/2015.
  26/06/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно ползване на полицейски стикер върху личен автомобил на кмета на общ. Кричим, Атанас Калчев.
  Писмен отговор на 26/06/2015.
  17/07/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно бедствено положение, предизвикано от свлачище, което е отнесло пътя за селата Лясково, Яврово и Добралък, в обл. Пловдив.
  Писмен отговор на 17/07/2015.
  24/07/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимостта за спешно възстановяване на пътя Асеновград - Асенова крепост и алтернативния път за селата Лясково, Яврово и Добралък, в общ. Куклен.
  Писмен отговор на 24/07/2015.
  24/07/2015
  Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно работата на Агенцията по заетостта.
  Писмен отговор на 24/07/2015.
  10/06/2016
  Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно неизпълнението на договор между Република България и Руската Федерация за социална сигурност и по-точно неизплащането на руските пенсии на българските граждани, работили в КОМИ - АССР.
  Отговорено в зала на 10/06/2016.
  16/09/2016
  Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно сключените трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа и ползваните преференции на наетите по тях.
  Отговорено в зала на 16/09/2016.
  16/09/2016
  Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно приложението на т. 4 от § 1 на Заключителните разпоредби на Закона за насърчаване на заетостта.
  Отговорено в зала на 16/09/2016.
  25/11/2016
  Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно извършени проверки от Главна дирекция "Инспекция по труда" за спазване на работното време.
  Отговорено в зала на 25/11/2016.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  19/11/2015
  01/09/2016
  Законопроект за концесиите
  Входящ номер: 654-04-255
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС
  04/06/2015
  Напомняне
  Статус: Наложено
  30/09/2015
  Напомняне
  Статус: Наложено
  16/06/2015
  Забележка
  Статус: Наложено
  04/02/2016
  Забележка
  Статус: Наложено
  18/10/2016
  Забележка
  Статус: Наложено
  10/06/2015
  Забележка
  Статус: Наложено
  06/03/2015
  Отнемане на думата
  Статус: Наложено
  Допълнителна информация: наложена дисциплинарна мярка за предходно заседание
  Забележка
  Статус: Наложено