Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДИМИТЪР КИРИЛОВ БАЙРАКТАРОВ
ДИМИТЪР КИРИЛОВ БАЙРАКТАРОВ
  • Дата на раждане : 23/08/1964 Велинград, България
  • Професия: журналист;икономист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО 7.28%;
  • Изборен район: 27-СТАРА ЗАГОРА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: dimitar.bayraktarov@parliament.bg

Нещатни сътрудници
    Парламентарна дейност
    43-то Народно събрание
    член 27/10/2014 - 26/01/2017
    Комисия по икономическа политика и туризъм
    зам.-председател 10/06/2016 - 26/01/2017
    Група за приятелство България - Латвия
    председател 09/04/2015 - 26/01/2017
    Законодателна дейност
    Парламентарен контрол
    17/02/2015
    Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно продажбата на 358 декара от горския фонд на проектната компания "Южен Поток България-АД" на изключително ниска цена.
    Отговорено в зала на 17/02/2015.
    17/02/2015
    Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно актуализацията на изборните списъци и изчистването им от т. нар. "мъртви души" в тях.
    Отговорено в зала на 17/02/2015.
    26/06/2015
    Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно ползване на полицейски стикер върху личен автомобил на кмета на общ. Кричим, Атанас Калчев.
    Писмен отговор на 26/06/2015.
    17/07/2015
    Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно бедствено положение, предизвикано от свлачище, което е отнесло пътя за селата Лясково, Яврово и Добралък, в обл. Пловдив.
    Писмен отговор на 17/07/2015.
    24/07/2015
    Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимостта за спешно възстановяване на пътя Асеновград - Асенова крепост и алтернативния път за селата Лясково, Яврово и Добралък, в общ. Куклен.
    Писмен отговор на 24/07/2015.
    24/07/2015
    Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно работата на Агенцията по заетостта.
    Писмен отговор на 24/07/2015.
    10/06/2016
    Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно неизпълнението на договор между Република България и Руската Федерация за социална сигурност и по-точно неизплащането на руските пенсии на българските граждани, работили в КОМИ - АССР.
    Отговорено в зала на 10/06/2016.
    16/09/2016
    Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно сключените трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа и ползваните преференции на наетите по тях.
    Отговорено в зала на 16/09/2016.
    16/09/2016
    Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно приложението на т. 4 от § 1 на Заключителните разпоредби на Закона за насърчаване на заетостта.
    Отговорено в зала на 16/09/2016.
    25/11/2016
    Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно извършени проверки от Главна дирекция "Инспекция по труда" за спазване на работното време.
    Отговорено в зала на 25/11/2016.
    Предложения към законопроекти за второ четене
    19/11/2015
    01/09/2016
    Законопроект за концесиите
    Входящ номер: 654-04-255
    Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
    Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС
    04/06/2015
    Напомняне
    Статус: Наложено
    30/09/2015
    Напомняне
    Статус: Наложено
    16/06/2015
    Забележка
    Статус: Наложено
    04/02/2016
    Забележка
    Статус: Наложено
    18/10/2016
    Забележка
    Статус: Наложено
    10/06/2015
    Забележка
    Статус: Наложено
    06/03/2015
    Отнемане на думата
    Статус: Наложено
    Допълнителна информация: наложена дисциплинарна мярка за предходно заседание
    Забележка
    Статус: Наложено