Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ
ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ
  • Дата на раждане : 03/07/1969 Търговище, България
  • Професия: лекар;
  • Избран(а) с политическа сила: Движение за права и свободи - ДПС 9.24%;
  • Изборен район: 28-ТЪРГОВИЩЕ;
  • Участие в предишно НС: 41 НС; 42 НС;
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Парламентарна група "Движение за права и свободи"
зам.-председател на ПГ 27/10/2014 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
23/01/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно лошо експлоатационно състояние на път I - 4, София - Варна (Е-772), в участъка "Пролаз - Търговище".
Писмен отговор на 23/01/2015.
27/03/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно резултати от дейността на проекта "Спри и се прегледай".
Писмен отговор на 27/03/2015.
26/06/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно предоставяне на информация от архивите на Министерството на вътрешните работи, във връзка с журналистическо проучване за т.нар. "Възродителен процес".
Писмен отговор на 26/06/2015.
09/10/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно отнемане на разрешение на лечебно заведение.
Писмен отговор на 09/10/2015.
29/01/2016
Питане към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно задължения на министъра на здравеопазването, според чл. 58 от Закона за здравето по изпълнение на общата политика за задължителните имунизации, включени в Имунизационния календар - разисквания по питането за 5.02.2016 г..
Отговорено в зала на 29/01/2016.
11/03/2016
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно въпроси, възникнали при финализирането на Национален скринингов проект за онкологични заболявания.
Писмен отговор на 11/03/2016.
24/06/2016
Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно съдържанието на карта за участие по схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г.
Писмен отговор на 24/06/2016.
13/05/2016
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно цялостната външна и вътрешна политика на правителството по отношение на актуални въпроси, които касаят базови ценности, определящи създаването и съществуването на Европейския съюз.
Писмен отговор на 13/05/2016.
02/09/2016
Питане към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно проблеми при приложение на Наредба № 1 от 22.01.2015 г. на Министерство на здравеопазването за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
Отговорено в зала на 02/09/2016.
02/09/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно проблеми при практическото приложение на текстовете от Закона за развитието на академичния състав в Република България в сектор здравеопазване.
Отговорено в зала на 02/09/2016.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС
21/10/2016
Напомняне
Статус: Наложено