Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ
НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ
  • Дата на раждане : 11/01/1986 София, България
  • Професия: икономист;преподавател;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: АТАКА 4.52%;
  • Изборен район: 28-ТЪРГОВИЩЕ;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  • E-mail: nikolay.aleksandrov@parliament.bg


Срещи в изборния район
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Комисия по бюджет и финанси
член 28/11/2014 - 26/01/2017
Група за приятелство България - Бразилия
зам.-председател 09/04/2015 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
13/02/2015
Питане към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно обосновка за увеличаващата се цена на електроенергията.
Отговорено в зала на 13/02/2015.
28/11/2014
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно дефлацията и ефекта на Съюза върху държавните финанси.
Отговорено в зала на 28/11/2014.
16/01/2015
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно замърсяване на територията на общ. Търговище от комбината "Тракия глас" България.
Отговорено в зала на 16/01/2015.
12/12/2014
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно незаконна сеч на територията на обл. Търговище.
Отговорено в зала на 12/12/2014.
17/02/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно В и К дружествата с преобладаващо държавно участие.
Отговорено в зала на 17/02/2015.
06/03/2015
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно икономическото развитие на областите Търговище и Шумен.
Отговорено в зала на 06/03/2015.
17/02/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждането на околовръстно шосе в гр. Провадия.
Отговорено в зала на 17/02/2015.
17/02/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно цената на водата за питейни нужди в общ. Търговище.
Отговорено в зала на 17/02/2015.
15/05/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно проблеми, свързани с обслужването от спешна медицинска помощ на малките общини.
Отговорено в зала на 15/05/2015.
03/04/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно необходимостта от денонощна аптека в гр. Търговище.
Писмен отговор на 03/04/2015.
29/05/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно засилване на контрола по внос на храните.
Отговорено в зала на 29/05/2015.
08/05/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно формулата за изчисление на цената на горивата.
Писмен отговор на 08/05/2015.
26/05/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно мерки и действия за противодействие на корупцията.
Отговорено в зала на 26/05/2015.
26/05/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно реконструкция на пътен участък.
Отговорено в зала на 26/05/2015.
24/07/2015
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно злоупотреби с държавните галерии в мина Оброчище.
Писмен отговор на 24/07/2015.
08/05/2015
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно инцидент в хотел Вероника в комплекса Слънчев ден, общ. Варна.
Отговорено в зала на 08/05/2015.
08/05/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инцидент в хотел Вероника, в комплекса Слънчев ден, общ. Варна.
Писмен отговор на 08/05/2015.
01/04/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно незаконен молитвен дом на територията на гр. София, както и дейностите, свързани с него.
Отговорено в зала на 01/04/2016.
01/04/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно спазване на законодателството.
Отговорено в зала на 01/04/2016.
10/06/2016
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно раждаемостта и мерките, свързани с нея.
Отговорено в зала на 10/06/2016.
16/09/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно казуси с преотстъпения корпоративен данък за земеделските производители.
Отговорено в зала на 16/09/2016.
22/07/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт и реконструкция на Републикански път ІІІ - 5102 и моста между селата Буховци и Острец.
Отговорено в зала на 22/07/2016.
25/11/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно отпускането на стипендии за ромски ученици.
Отговорено в зала на 25/11/2016.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС