Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
  • Дата на раждане : 04/11/1954 Шумен, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: руски;турски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%;
  • Изборен район: 30-ШУМЕН;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  • E-mail: lyubomir.hristov@parliament.bg


Срещи в изборния район
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 06/11/2015
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
зам.-председател 28/11/2014 - 06/11/2015
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
28/11/2014
Въпрос към Веселин Вучков, Министър на вътрешните работи относно реалното финансово състояние на Министерството на вътрешните работи.
Отговорено в зала на 28/11/2014.
10/07/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно забавяне на откриване на филиал на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна, в гр. Шумен.
Писмен отговор на 10/07/2015.
31/07/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно реимбурсация на инсулинови помпи и консумативи за тях за деца под 18 години.
Писмен отговор на 31/07/2015.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС