Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
РАЛИЦА ТОДОРОВА АНГЕЛОВА
РАЛИЦА ТОДОРОВА АНГЕЛОВА
  • Дата на раждане : 10/05/1974 Елена, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: френски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%;
  • Изборен район: 30-ШУМЕН;
  • Участие в предишно НС: 41 НС;
  • E-mail: r.todorova@parliament.bg


Срещи в изборния район
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
20/03/2015
Въпрос към Христо Иванов, Министър на правосъдието относно преструктуриране на съдебната система и възможността от преминаване на Районен съд Нови пазар към Шуменски Районен съд.
Писмен отговор на 20/03/2015.
27/03/2015
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно възможността за увеличаване на капацитета на социална услуга в общността Дневен център за деца с увреждания - седмична грижа в с. Васил Друмев, ул. "Мир" № 1, общ. Шумен, обл. Шумен.
Писмен отговор на 27/03/2015.
18/12/2015
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно ефективността от еднодневните трудови договори по 114а, ал. 1 от Кодекса на труда.
Писмен отговор на 18/12/2015.
15/01/2016
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно състояние на новоизградена мултифункционална спортна площадка в двора на СОУ " Цанко Б. Церковски" с. Никола Козлево, обл. Шумен.
Писмен отговор на 15/01/2016.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС