Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
РАЛИЦА ТОДОРОВА АНГЕЛОВА
РАЛИЦА ТОДОРОВА АНГЕЛОВА
 • Дата на раждане : 10/05/1974 Елена, България
 • Професия: юрист;
 • Езици: френски;руски;
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%;
 • Изборен район: 30-ШУМЕН;
 • Участие в предишно НС: 41 НС;
 • E-mail: r.todorova@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  20/03/2015
  Въпрос към Христо Иванов, Министър на правосъдието относно преструктуриране на съдебната система и възможността от преминаване на Районен съд Нови пазар към Шуменски Районен съд.
  Писмен отговор на 20/03/2015.
  27/03/2015
  Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно възможността за увеличаване на капацитета на социална услуга в общността Дневен център за деца с увреждания - седмична грижа в с. Васил Друмев, ул. "Мир" № 1, общ. Шумен, обл. Шумен.
  Писмен отговор на 27/03/2015.
  18/12/2015
  Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно ефективността от еднодневните трудови договори по 114а, ал. 1 от Кодекса на труда.
  Писмен отговор на 18/12/2015.
  15/01/2016
  Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно състояние на новоизградена мултифункционална спортна площадка в двора на СОУ " Цанко Б. Церковски" с. Никола Козлево, обл. Шумен.
  Писмен отговор на 15/01/2016.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС