Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДОБРОМИР ПРОДАНОВ ПРОДАНОВ
ДОБРОМИР ПРОДАНОВ ПРОДАНОВ
  • Дата на раждане : 18/04/1977 София, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 7-ГАБРОВО;
  • Участие в предишно НС:

Изразходвани средства
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
13/02/2015
Въпрос към Христо Иванов, Министър на правосъдието относно липсата на достъпна среда за хора с увреждания в съдебните палати на съдилищата в обл. Габрово.
Писмен отговор на 13/02/2015.
06/03/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно одит на законосъобразността и проверка на средствата, разпределени чрез Публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите".
Писмен отговор на 06/03/2015.
25/03/2016
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно дължими възникнали нови задължения на Министерството на отбраната за местни данъци и такси към общините.
Писмен отговор на 25/03/2016.
Предложения към законопроекти за второ четене
19/11/2015
19/11/2015
ЗИД на Закона за пътищата
Входящ номер: 554-04-364
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС