Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
БЮНЯМИН ХЮСЕИН ХАСАН
БЮНЯМИН ХЮСЕИН ХАСАН
  • Дата на раждане : 23/11/1963 с. Трем, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ДПС - Движение за права и свободи 14.84%;
  • Изборен район: 30-ШУМЕН;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  • E-mail: Byunyamin.Hasan@parliament.bg


Срещи в изборния район
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Комисия по образованието и науката
зам.-председател 20/01/2016 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
17/02/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно протест на работниците и служителите на Териториално поделение Държавно горско стопанство Върбица.
Отговорено в зала на 17/02/2015.
10/07/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно забавяне на откриване на филиал на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна, в гр. Шумен.
Писмен отговор на 10/07/2015.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС