Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
РУШЕН МЕХМЕД РИЗА
РУШЕН МЕХМЕД РИЗА
 • Дата на раждане : 01/08/1968 с. Николаевка, България
 • Професия: икономист;
 • Избран(а) с политическа сила: ДПС - Движение за права и свободи 14.84%;
 • Изборен район: 8-ДОБРИЧ;
 • Участие в предишно НС: 41 НС; 42 НС;
 • E-mail: r.riza@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Парламентарна група "Движение за права и свободи"
  съпредседател на ПГ 11/01/2016 - 10/05/2016
  Парламентарна група "Движение за права и свободи"
  зам.-председател на ПГ 10/05/2016 - 26/01/2017
  Комисия по отбрана
  член 28/11/2014 - 26/01/2017
  Комисия по политиките за българите в чужбина
  зам.-председател 04/03/2015 - 20/01/2016
  Група за приятелство България - Албания
  зам.-председател 09/04/2015 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  08/05/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно искане за обезщетение по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.
  Писмен отговор на 08/05/2015.
  22/05/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно забавяне на пускането в експлоатация на трансграничен път Добромир-Крушари.
  Отговорено в зала на 22/05/2015.
  28/10/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно финансовото и кадровото състояние на "Водоснабдяване и канализация Добрич" АД.
  Писмен отговор на 28/10/2016.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС