Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ
  • Дата на раждане : 09/09/1962 Добрич, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО 7.28%;
  • Изборен район: 8-ДОБРИЧ;
  • Участие в предишно НС: 41 НС;
  • E-mail: valentin.n.ivanov@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Група за приятелство България - Румъния
зам.-председател 09/04/2015 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
23/01/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно финансовото състояние на В и К гр. Добрич и високата цена на питейната вода.
Отговорено в зала на 23/01/2015.
20/03/2015
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно таксите за концесиите на плажовете.
Отговорено в зала на 20/03/2015.
05/12/2014
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно собствеността и състоянието на двореца в гр. Балчик.
Отговорено в зала на 05/12/2014.
30/01/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на скоростен път Добрич-Варна.
Писмен отговор на 30/01/2015.
30/01/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно повишаване на "сивия" сектор в строителството.
Писмен отговор на 30/01/2015.
30/01/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно защита на интересите на селскостопанските производители в обл. Добрич.
Писмен отговор на 30/01/2015.
13/02/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно пропадане на пътя Варна - Дуранкулак и вземане на спешни мерки.
Писмен отговор на 13/02/2015.
13/02/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проблемен участък на път в общ. Аксаково в близост до свлачище.
Писмен отговор на 13/02/2015.
17/02/2015
Въпрос към Веселин Вучков, Министър на вътрешните работи относно отпускане на средства, необходими за почистване на речното корито на р. Краневска, в с. Кранево, след голямото водно бедствие от 19 юни 2014 г.
Отговорено в зала на 17/02/2015.
20/03/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно лошото състояние на пътя гр. Добрич - курортен комплекс Албена.
Отговорено в зала на 20/03/2015.
13/03/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно бъдещото състояние и развитие на Специализирана болница за рехабилитация -Тузлата, гр. Балчик, местност "Тузлата".
Отговорено в зала на 13/03/2015.
15/05/2015
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно отпускане на средства, необходими за почистване на речното корито на р. Краневска, в с. Кранево, общ. Балчик.
Писмен отговор на 15/05/2015.
12/02/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитацията на пътя гр. Добрич - комплекс Албена.
Писмен отговор на 12/02/2016.
12/02/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонтни дейности на Републикански път ІІІ 9701.
Писмен отговор на 12/02/2016.
12/02/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитацията на пътя гр. Добрич - гр. Варна.
Писмен отговор на 12/02/2016.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС