Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
САЛИХА ХАКИФ ЕМИН
САЛИХА ХАКИФ ЕМИН
  • Дата на раждане : 11/05/1976 Кърджали, България
  • Професия: журналист;
  • Езици: английски;турски;
  • Избран(а) с политическа сила: ДПС - Движение за права и свободи 14.84%;
  • Изборен район: 29-ХАСКОВО;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: saliha.emin@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Комисия по външна политика
член 20/01/2016 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
02/09/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно реконструкция и рехабилитация на републикански път ІІІ - 8563 Кобиляне - Сполука.
Отговорено в зала на 02/09/2016.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС