Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА
МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА
  • Дата на раждане : 04/05/1965 Кюстендил, България
  • Професия: юрист;икономист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%;
  • Изборен район: 10-КЮСТЕНДИЛ;
  • Участие в предишно НС: 40 НС; 41 НС; 42 НС;
  • E-mail: maya.manolova@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 08/10/2015
Комисия по правни въпроси
зам.-председател 27/11/2014 - 08/10/2015
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
06/11/2014
Въпрос към Георги Близнашки, служебен министър-председател относно извършени извънредни разходи от служебното правителство.
Отговорено в зала на 06/11/2014.
06/11/2014
Въпрос към Георги Близнашки, служебен министър-председател относно политиката на служебното правителство по подмяна на кадри в държавната администрация.
Отговорено в зала на 06/11/2014.
23/01/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на пътя София - Кюстендил, в местността Конявски проход.
Отговорено в зала на 23/01/2015.
28/11/2014
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно служителите в политическите кабинети на служебното правителство и техните възнаграждения.
Писмен отговор на 28/11/2014.
28/11/2014
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно назначаването на заместник-министри в Министерството на икономиката.
Отговорено в зала на 28/11/2014.
13/02/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно увеличаване на данъка върху лихвите на депозитите на гражданите.
Писмен отговор на 13/02/2015.
28/11/2014
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно увеличаване на минималната работна заплата.
Отговорено в зала на 28/11/2014.
12/12/2014
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно мерките на правителството за подкрепа на майките през 2015 г.
Отговорено в зала на 12/12/2014.
12/12/2014
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно увеличаване на минималния месечен размер на осигурителния доход на регистрираните земеделски производители през 2015 г.
Отговорено в зала на 12/12/2014.
06/02/2015
Въпрос към Христо Иванов, Министър на правосъдието относно условията на труд на служителите в затворите.
Отговорено в зала на 06/02/2015.
30/01/2015
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно възможността на осигурените лица да прехвърлят вноските си за втора пенсия от универсален пенсионен фонд в Държавното обществено осигуряване.
Отговорено в зала на 30/01/2015.
17/02/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно кандидатстване на земеделски стопани за плащания по Схемата за едно плащане на площ през 2015 г.
Отговорено в зала на 17/02/2015.
17/02/2015
Питане към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за санирането на жилищни сгради - проведени разисквания по питането на 20.02.2015 г..
Отговорено в зала на 17/02/2015.
30/01/2015
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно насърчаване на активния живот на възрастните хора.
Отговорено в зала на 30/01/2015.
06/02/2015
Питане към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно кадровата политика на правителството.
Отговорено в зала на 06/02/2015.
15/05/2015
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политиката на правителството, заявена в Програмната декларация и управленската програма, за "провеждане на реформи в ключови социални системи".
Отговорено в зала на 15/05/2015.
27/02/2015
Въпрос към Веселин Вучков, Министър на вътрешните работи относно действия на полицията по препятстване на изпълнителния директор на Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград, да изпълнява служебните си правомощия.
Отговорено в зала на 27/02/2015.
27/02/2015
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно почивно-възстановителната станция на БДЖ в гр. Кюстендил.
Отговорено в зала на 27/02/2015.
13/03/2015
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно приоритет 9.14 в правителствената програма за развитие на тридетния модел.
Писмен отговор на 13/03/2015.
27/02/2015
Въпрос към Христо Иванов, Министър на правосъдието относно ремонт на административна сграда, предоставена на Окръжна и Районна прокуратура в гр. Кюстендил.
Отговорено в зала на 27/02/2015.
06/03/2015
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно мерки на правителството по отношение на работещите пенсионери.
Отговорено в зала на 06/03/2015.
13/03/2015
Питане към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно кадровата политика на Министерството на здравеопазването по отношение на болниците с преобладаващо държавно участие.
Отговорено в зала на 13/03/2015.
27/03/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно подписани договори на 6.02.2015 г., във връзка с поемането на външен дълг в размер на 16 млрд. лева.
Писмен отговор на 27/03/2015.
27/03/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно възнаграждения на контрагентите по подписаните договори на 6.02.2015 г., във връзка с поемането на външен дълг в размер на 16 млрд. лева.
Писмен отговор на 27/03/2015.
13/03/2015
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно великденските надбавки на самотни пенсионери.
Отговорено в зала на 13/03/2015.
22/05/2015
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно Комисия за защита на потребителите, нов състав.
Писмен отговор на 22/05/2015.
15/05/2015
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно кадрови смени в Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/.
Отговорено в зала на 15/05/2015.
03/07/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно Устройствени правилници на Министерството на земеделието и храните, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, Българската агенция за безопасност на храните, Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.
Писмен отговор на 03/07/2015.
29/05/2015
Въпрос към Христо Иванов, Министър на правосъдието относно предприети мерки на Министерство на правосъдието в резултат на извършените проверки върху дейността на частните съдебни изпълнители.
Отговорено в зала на 29/05/2015.
15/05/2015
Питане към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно политиката на Министерството на здревеопазването за заплащане на болничната помощ.
Отговорено в зала на 15/05/2015.
22/05/2015
Питане към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно политиката на правителството за пенсионирането на миньорите.
Отговорено в зала на 22/05/2015.
03/07/2015
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно безвъзмездна помощ за фирми от Югозападна България по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност".
Отговорено в зала на 03/07/2015.
19/06/2015
Питане към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно политиката на Министерството на здравеопазването за лечение на онкологичноболните пациенти.
Отговорено в зала на 19/06/2015.
29/05/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно условията и заплащането на труда на командированите полицаи на българо-турската граница.
Отговорено в зала на 29/05/2015.
03/07/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно исканията на служителите на Министерството на вътрешните работи от юни 2015 г.
Отговорено в зала на 03/07/2015.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС
16/06/2015
Напомняне
Статус: Наложено
18/06/2015
Напомняне
Статус: Наложено
19/06/2015
Забележка
Статус: Наложено
10/12/2014
Отнемане на думата
Статус: Наложено
31/10/2014
Отнемане на думата
Статус: Наложено