Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА
ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА
  • Дата на раждане : 08/10/1978 Дулово, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%;
  • Изборен район: 12-МОНТАНА;
  • Участие в предишно НС: 41 НС; 42 НС;
  • E-mail: desislava.atanasova@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Комисия по правни въпроси
зам.-председател 27/11/2014 - 26/01/2017
Комисия по външна политика
член 28/11/2014 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
06/11/2014
Въпрос към Мирослав Ненков, служебен министър на здравеопазването относно капиталови разходи на лечебните заведения за болнична помощ през текущата година.
Отговорено в зала на 06/11/2014.
28/11/2014
Въпрос към Веселин Вучков, Министър на вътрешните работи относно задълженията на Медицински институт на Министерството на вътрешните работи.
Отговорено в зала на 28/11/2014.
05/12/2014
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно изпълнение на Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерството на здравеопазването.
Отговорено в зала на 05/12/2014.
16/01/2015
Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно възможно налагане на мониторингов механизъм върху България от страна на НАТО.
Писмен отговор на 16/01/2015.
20/02/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно §11 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2015 г..
Писмен отговор на 20/02/2015.
24/07/2015
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно неизплатени възнаграждения.
Отговорено в зала на 24/07/2015.
11/09/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради.
Отговорено в зала на 11/09/2015.
13/01/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно събиране на вземанията на "Корпоративна търговска банка" АД (в несъстоятелност).
Писмен отговор на 13/01/2017.
Предложения към законопроекти за второ четене
19/11/2015
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС