Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ
  • Дата на раждане : 01/09/1971 Ловеч, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%;
  • Изборен район: 11-ЛОВЕЧ;
  • Участие в предишно НС: 41 НС; 42 НС;
  • E-mail: dimitar.gorov@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Комисия по бюджет и финанси
член 10/12/2014 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
05/12/2014
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно промени в Съвета на директорите на НДК.
Отговорено в зала на 05/12/2014.
17/02/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно задълженията на Многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - гр. Ловеч.
Отговорено в зала на 17/02/2015.
03/07/2015
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно подобряване на инвестиционния климат в България.
Отговорено в зала на 03/07/2015.
24/07/2015
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно перспективите за развитие на Драматичния театър в гр. Ловеч.
Отговорено в зала на 24/07/2015.
24/07/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно финансовото състояние на "ВИК" АД - гр. Ловеч.
Писмен отговор на 24/07/2015.
04/09/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно песпективите пред МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД.
Писмен отговор на 04/09/2015.
19/02/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Ловеч за 2015 г.
Писмен отговор на 19/02/2016.
19/02/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Луковит за 2015 г.
Писмен отговор на 19/02/2016.
19/02/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Тетевен за 2015 г.
Писмен отговор на 19/02/2016.
19/02/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Троян за 2015 г.
Писмен отговор на 19/02/2016.
19/02/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Угърчин за 2015 г.
Писмен отговор на 19/02/2016.
19/02/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Априлци за 2015 г.
Писмен отговор на 19/02/2016.
19/02/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Ябланица за 2015 г..
Писмен отговор на 19/02/2016.
19/02/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Летница за 2015 г.
Писмен отговор на 19/02/2016.
Предложения към законопроекти за второ четене
14/10/2015
01/09/2016
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 654-04-254
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС