Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИКОВ
БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИКОВ
  • Дата на раждане : 29/10/1946 София, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: английски;френски;немски;руски;чешки;
  • Избран(а) с политическа сила: РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС 8.89%;
  • Изборен район: 12-МОНТАНА;
  • Участие в предишно НС: 39 НС; 40 НС;
  • E-mail: borislav.velikov@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Парламентарна група "Реформаторски блок"
зам.-председател на ПГ 27/10/2014 - 26/01/2017
Комисия по образованието и науката
зам.-председател 28/11/2014 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
27/02/2015
Питане към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно концепцията и конкретни законодателни предложения на Министерството на образованието и науката, свързани с повишаване на качеството на висшето образование, промяна в модела на финансиране на висшите училища и мерки за модернизация на системата на висшето образование.
Отговорено в зала на 27/02/2015.
26/06/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно аргументирани съмнения за ощетяване на Република България с цената на суровия петрол.
Писмен отговор на 26/06/2015.
11/09/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно зачестили случаи на установена масова смъртност на пчелни семейства.
Писмен отговор на 11/09/2015.
13/01/2017
Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно превода на международни документи.
Писмен отговор на 13/01/2017.
Предложения към законопроекти за второ четене
11/12/2015
02/09/2016
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 654-04-256
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС