Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА
ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА
  • Дата на раждане : 28/09/1966 Пловдив, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%;
  • Изборен район: 22-СМОЛЯН;
  • Участие в предишно НС: 41 НС; 42 НС;
  • E-mail: daniela.daritkova@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Комисия по здравеопазването
зам.-председател 27/11/2014 - 26/02/2015
Комисия по здравеопазването
председател 26/02/2015 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
06/11/2014
Въпрос към Мирослав Ненков, служебен министър на здравеопазването относно капиталови разходи на лечебните заведения за болнична помощ през текущата година.
Отговорено в зала на 06/11/2014.
06/11/2014
Въпрос към Мирослав Ненков, служебен министър на здравеопазването относно изплатените средства на общинските лечебни заведения, съгласно методика за финансиране.
Писмен отговор на 06/11/2014.
28/11/2014
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно строеж на електрическа централа на биомаса с мощност до 4500kW в УПИ VІІІ, кв. 34 по плана на кв. Устово, гр. Смолян.
Писмен отговор на 28/11/2014.
16/01/2015
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно строеж на електрическа централа на биомаса, с мощност до 4500 КВ в УПИ VІІІ, кв. 34, по плана на кв. Устово, гр. Смолян.
Писмен отговор на 16/01/2015.
08/05/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно депозирани парични средства на Южноцентрално държавно предприятие, гр. Смолян и неговите поделения в Корпоративна търговска банка.
Писмен отговор на 08/05/2015.
31/07/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно реимбурсация на инсулинови помпи и консумативи за тях за деца под 18 години.
Писмен отговор на 31/07/2015.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС