Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА КОСТАДИНОВА-ГУШЕВА
ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА КОСТАДИНОВА-ГУШЕВА
  • Дата на раждане : 04/02/1980 Пещера, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;немски;румънски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%;
  • Изборен район: 13-ПАЗАРДЖИК;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: desislava.kostadinova@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Комисия по политиките за българите в чужбина
зам.-председател 04/03/2015 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
12/12/2014
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно обект "Преустройство и саниране на приемно здание гара Пазарджик - ІІ-ри етап" част от проект "Рехабилитация на гарови комплекси по TEN-Т-мрежата".
Писмен отговор на 12/12/2014.
03/04/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно републикански път II-37 Панагюрище - Доспат.
Писмен отговор на 03/04/2015.
05/06/2015
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно допълнителни щатни бройки в Народно Читалище "Развитие 1873", общ. Пещера.
Писмен отговор на 05/06/2015.
13/05/2016
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно финансирането на извънстоличните и драматично-куклените театри в България.
Отговорено в зала на 13/05/2016.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС