Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ
ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ
  • Дата на раждане : 08/09/1958 Велико Търново, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%;
  • Изборен район: 13-ПАЗАРДЖИК;
  • Участие в предишно НС: 7 ВНС; 36 НС; 38 НС; 39 НС; 40 НС; 41 НС; 42 НС;
  • E-mail: yanaki.stoilov@parliament.bg


Срещи в изборния район
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 27/10/2014
43-то Народно събрание
зам.-председател на НС 27/10/2014 - 26/01/2017
Комисия по външна политика
член 28/11/2014 - 26/01/2017
Група за приятелство България - Китай
съпредседател 11/02/2016 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
17/02/2015
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно изграждане на клетка в депото за битови отпадъци в Пазарджик.
Отговорено в зала на 17/02/2015.
20/03/2015
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно действия на министъра на енергетиката при провеждане на следващ търг за публична продан на "Химко" АД, Враца - дружество в несъстоятелност.
Отговорено в зала на 20/03/2015.
24/07/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно нарушения в Професионална гимназия по хранителни и химически технологии - Пазарджик.
Писмен отговор на 24/07/2015.
26/02/2016
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно предложения до министър-председателя, Министерският съвет да изисква обновяването на българската военна авиация да се съчетава с проекти за икономическо развитие на страната.
Отговорено в зала на 26/02/2016.
25/03/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно финансово съдействие за общински В и К дружества, които няма да се включат във водните сдружения.
Отговорено в зала на 25/03/2016.
03/06/2016
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно приемане на здравна карта на област Пазарджик.
Писмен отговор на 03/06/2016.
03/06/2016
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно промяна в условията за сключване на договори за неотложна медицинска помощ от общопрактикуващите лекари.
Писмен отговор на 03/06/2016.
11/03/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовите задължения на общ. Велинград.
Писмен отговор на 11/03/2016.
11/03/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно декларирани корпоративни данъци по браншове.
Писмен отговор на 11/03/2016.
Предложения към законопроекти за второ четене
01/09/2016
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 654-04-253
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС