Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ
ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ
  • Дата на раждане : 21/07/1970 Перник, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС 8.89%;
  • Изборен район: 14-ПЕРНИК;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: valentin.pavlov@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
17/02/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно престъпното посегателство върху лекари и медицински лица, работещи в сферата на спешната медицинска помощ от лица, незачитащи лекарската професия.
Отговорено в зала на 17/02/2015.
27/02/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно изтеглянето от аптечната мрежа в България на препарата Ривотрил 0,5 mg х50 и Ривотрил 2mg таблетки х 30 и липсата на аналог за лечение на пациенти с епилепсия, тревожни разстройства и депресия.
Писмен отговор на 27/02/2015.
06/03/2015
Въпрос към Веселин Вучков, Министър на вътрешните работи относно Проект за реконструкция на храм-паметник "Рождество Христово", с. Дивотино, общ. Перник, пострадал от земетресението на 22.05.2012 г..
Писмен отговор на 06/03/2015.
13/03/2015
Въпрос към Веселин Вучков, Министър на вътрешните работи относно молба за отпускане на средства за изградена подпорна стена в с. Пещера, общ. Земен.
Писмен отговор на 13/03/2015.
13/03/2015
Въпрос към Веселин Вучков, Министър на вътрешните работи относно молба за отпускане на средства за изградена подпорна стена в с. Калотинци, общ. Земен.
Писмен отговор на 13/03/2015.
26/06/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно аргументирани съмнения за ощетяване на Република България с цената на суровия петрол.
Писмен отговор на 26/06/2015.
04/09/2015
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно финансирането със средства от Европейския съюз на общ. Ковачевци, обл. Перник за 2014 г. и за първото шестмесечие на 2015 г..
Писмен отговор на 04/09/2015.
04/09/2015
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно финансирането със средства от Европейския съюз на общ. Земен, обл. Перник за 2014 г. и за първото шестмесечие на 2015 г..
Писмен отговор на 04/09/2015.
04/09/2015
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно финансирането със средства от Европейския съюз на общ. Трън, обл. Перник за 2014 г. и за първото шестмесечие на 2015 г..
Писмен отговор на 04/09/2015.
04/09/2015
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно финансирането със средства от Европейския съюз на общ. Перник за 2014 г. и за първото шестмесечие на 2015 г..
Писмен отговор на 04/09/2015.
04/09/2015
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно финансирането със средства от Европейския съюз на общ. Брезник, обл. Перник за 2014 г. и за първото шестмесечие на 2015 г..
Писмен отговор на 04/09/2015.
04/09/2015
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно финансирането със средства от Европейския съюз на общ. Радомир, обл. Перник за 2014 г. и за първото шестмесечие на 2015 г..
Писмен отговор на 04/09/2015.
04/09/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Брезник, обл. Перник за 2014 г. и първото шестмесечие на 2015 г.
Писмен отговор на 04/09/2015.
04/09/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Перник за 2014 г. и първото шестмесечие на 2015 г..
Писмен отговор на 04/09/2015.
04/09/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Радомир, обл. Перник за 2014 г. и първото шестмесечие на 2015 г..
Писмен отговор на 04/09/2015.
04/09/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Земен, обл. Перник за 2014 г. и първото шестмесечие на 2015 г.
Писмен отговор на 04/09/2015.
04/09/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Ковачевци, обл. Перник за 2014 г. и първото шестмесечие на 2015 г.
Писмен отговор на 04/09/2015.
04/09/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Трън, обл. Перник за 2014 г. и първото шестмесечие на 2015 г..
Писмен отговор на 04/09/2015.
18/09/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради в общ. Перник.
Писмен отговор на 18/09/2015.
18/09/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради в общ. Радомир.
Писмен отговор на 18/09/2015.
18/09/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради в общ. Брезник.
Писмен отговор на 18/09/2015.
25/09/2015
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно предложение от г-н К. Х. за извършване на археологическо проучване на крепостта в планината Колош, близо до с. Кленовик, общ. Радомир, обл. Перник.
Писмен отговор на 25/09/2015.
02/10/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно казус с прихваната сума от "Регионален бизнес център" - Перник, при изпълнение на проект 2007СВ16IPO006-2011-2-174 "Бизнес без граници", финансиран по програма Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП) "България - Сърбия".
Писмен отговор на 02/10/2015.
25/09/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно броя на записаните за обучение в Европейския политехнически университет - Перник, както и броя на успешно дипломиралите се студенти за периода 2010-2015 г..
Писмен отговор на 25/09/2015.
09/10/2015
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно броя на училищата в общ. Перник, които не разполагат със спортни бази или помещения за спорт.
Писмен отговор на 09/10/2015.
09/10/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно сключените договори с фирми за продажба на храни и напитки на територията на училищата в общ. Перник.
Писмен отговор на 09/10/2015.
09/10/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно броя на държавните училища от общ. Перник, получили финансиране по европейски програми.
Писмен отговор на 09/10/2015.
09/10/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно броя на пътно-транспортните произшествия в общ. Перник от водачи на МПС, употребили алкохол, за периода 01.01.2015-01.09.2015г., както и предприетите мерки за контрол и предотвратяване на ПТП в общината.
Писмен отговор на 09/10/2015.
06/11/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно размер на заплатените суми към изпълнителите на Специализирана извънболнична дентална помощ (СИДП).
Писмен отговор на 06/11/2015.
06/11/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно размер на заплатените суми към изпълнителите на Първична извънболнична дентална помощ (ПИДП).
Писмен отговор на 06/11/2015.
06/11/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно възможностите за извършване на ремонт на участък с. Драгичево - Владая и ограничаване на ПТП в района на бензиностанция "Лукойл", вследствие на лошото състояние на пътя.
Писмен отговор на 06/11/2015.
06/11/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно брой ПТП в отсечката с. Драгичево - Владая, в района на бензиностанция "Лукойл" и мерките за ограничаването им.
Писмен отговор на 06/11/2015.
06/11/2015
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно окаяното състояние на баскетболния салон в зала "Дружба" в гр. Перник.
Писмен отговор на 06/11/2015.
06/11/2015
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно извършване на ремонт на салона в сградата на стадион "Миньор" в гр. Перник.
Писмен отговор на 06/11/2015.
06/11/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно контрола на качеството на питейната вода в общ. Перник.
Писмен отговор на 06/11/2015.
06/11/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно средства от държавния бюджет, отпуснати на общ. Брезник.
Писмен отговор на 06/11/2015.
06/11/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно средства от държавния бюджет, отпуснати на общ. Трън.
Писмен отговор на 06/11/2015.
06/11/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно средства от държавния бюджет, отпуснати на общ. Земен.
Писмен отговор на 06/11/2015.
06/11/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно средства от държавния бюджет, отпуснати на общ. Ковачевци.
Писмен отговор на 06/11/2015.
06/11/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно средства от държавния бюджет, отпуснати на общ. Радомир.
Писмен отговор на 06/11/2015.
06/11/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно средства от държавния бюджет, отпуснати на общ. Перник.
Писмен отговор на 06/11/2015.
13/11/2015
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно увеличаване на влаковете по направление София - Перник, с оглед успокояване на автомобилния трафик през прохода Владая.
Писмен отговор на 13/11/2015.
29/01/2016
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно брой безработни лица, регистрирани в Дирекция "Бюро по труда" - гр.Земен към 21.01.2016 г.
Писмен отговор на 29/01/2016.
29/01/2016
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно брой безработни лица, регистрирани в Дирекция "Бюро по труда" - гр. Перник към 21.01.2016г..
Писмен отговор на 29/01/2016.
29/01/2016
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно брой безработни лица, регистрирани в Дирекция "Бюро по труда" - гр.Брезник към 21.01.2016 г.
Писмен отговор на 29/01/2016.
29/01/2016
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно реконструкция и модернизация на съществуващата спортна база на училищата в област Перник.
Писмен отговор на 29/01/2016.
29/01/2016
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно брой безработни лица, регистрирани в дирекция "Бюро по труда" - с. Ковачевци към 21.01.2016 г.
Писмен отговор на 29/01/2016.
29/01/2016
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно брой безработни лица, регистрирани в Дирекция "Бюро по труда" - гр. Радомир към 21.01.2016 г.
Писмен отговор на 29/01/2016.
29/01/2016
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно брой безработни лица, регистрирани в Дирекция "Бюро по труда" - гр.Трън към 21.01.2016 г.
Писмен отговор на 29/01/2016.
05/02/2016
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно брой жители в община Земен, получаващи социални помощи към 28.01.2016 г.
Писмен отговор на 05/02/2016.
05/02/2016
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно брой жители в община Ковачевица, получаващи социални помощи към 28.01.2016 г.
Писмен отговор на 05/02/2016.
05/02/2016
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно брой жители в община Радомир, получаващи социални помощи към 28.01.2016 г.
Писмен отговор на 05/02/2016.
05/02/2016
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно брой жители в община Брезник, получаващи социални помощи към 28.01.2016 г.
Писмен отговор на 05/02/2016.
05/02/2016
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно брой жители в община Трън, получаващи социални помощи към 28.01.2016 г.
Писмен отговор на 05/02/2016.
05/02/2016
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно брой жители в община Перник, получаващи социални помощи към 28.01.2016 г.
Писмен отговор на 05/02/2016.
05/02/2016
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно предложението на г-н К. Х. за извършване на археологическо проучване на крепостта в планината Колош, близо до с. Кленовик, община Радомир, област Перник.
Писмен отговор на 05/02/2016.
19/02/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Брезник към 31.12.2015 г.
Писмен отговор на 19/02/2016.
19/02/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Перник към 31.12.2015 г.
Писмен отговор на 19/02/2016.
19/02/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Земен към 31.12.2015 г.
Писмен отговор на 19/02/2016.
19/02/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Ковачевци към 31.12.2015 г.
Писмен отговор на 19/02/2016.
19/02/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Радомир към 31.12.2015 г.
Писмен отговор на 19/02/2016.
19/02/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Трън към 31.12.2015 г.
Писмен отговор на 19/02/2016.
18/03/2016
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно размер на заплатените суми към изпълнителите на първична извънболнична дентална помощ.
Писмен отговор на 18/03/2016.
18/03/2016
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно размер на заплатените суми към изпълнителите на специализирана извънболнична дентална помощ.
Писмен отговор на 18/03/2016.
11/03/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно постъпления от здравноосигурителни вноски, постъпили от жителите на община Ковачевци за финансовата 2015 година.
Писмен отговор на 11/03/2016.
11/03/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно постъпления от здравноосигурителни вноски, постъпили от жителите на община Перник за финансовата 2015 година.
Писмен отговор на 11/03/2016.
11/03/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно постъпления от здравноосигурителни вноски, постъпили от жителите на община Радомир за финансовата 2015 година.
Писмен отговор на 11/03/2016.
11/03/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно постъпления от здравноосигурителни вноски, постъпили от жителите на община Брезник за финансовата 2015 година.
Писмен отговор на 11/03/2016.
11/03/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно постъпления от здравноосигурителни вноски, постъпили от жителите на община Земен за финансовата 2015 година.
Писмен отговор на 11/03/2016.
11/03/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно постъпления от здравноосигурителни вноски, постъпили от жителите на община Трън за финансовата 2015 година.
Писмен отговор на 11/03/2016.
18/03/2016
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно възможност за финансиране от страна на Министерство на труда и социалната политика на пациенти с тотално обеззъбяване в пенсионна възраст.
Писмен отговор на 18/03/2016.
01/04/2016
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно брой на социални домове за деца със специфични потребности от 0 до 18 години на територията на Република България.
Писмен отговор на 01/04/2016.
01/04/2016
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно брой на социални домове за хора с психични увреждания над 18 години на територията на Република България.
Писмен отговор на 01/04/2016.
01/04/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно кои училища на територията на община Перник има изградена система за видеонаблюдение и контрол върху достъпа на външни лица.
Писмен отговор на 01/04/2016.
01/04/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно кои училища на територията на община Трън има изградена система за видеонаблюдение и контрол върху достъпа на външни лица.
Писмен отговор на 01/04/2016.
01/04/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно кои училища на територията на община Брезник има изградена система за видеонаблюдение и контрол върху достъпа на външни лица.
Писмен отговор на 01/04/2016.
08/04/2016
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно извършени проверки на НЗОК и РЗОК за изпълнение на първична извънболнична дентална помощ за 2015 г.
Писмен отговор на 08/04/2016.
01/04/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно кои училища на територията на община Земен има изградена система за видеонаблюдение и контрол върху достъпа на външни лица.
Писмен отговор на 01/04/2016.
08/04/2016
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно брой прекратени договори с изпълнители на първична извънболнична дентална помощ (ПИДП).
Писмен отговор на 08/04/2016.
08/04/2016
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно брой прекратени договори с изпълнители на специализирана извънболнична дентална помощ (СИДП).
Писмен отговор на 08/04/2016.
01/04/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно в кои училища на територията на община Радомир има изградена система за видеонаблюдение и контрол върху достъпа на външни лица.
Писмен отговор на 01/04/2016.
01/04/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно в кои училища на територията на община Ковачевци има изградена система за видеонаблюдение и контрол върху достъпа на външни лица.
Писмен отговор на 01/04/2016.
08/04/2016
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно извършени проверки на НЗОК и РЗОК за изпълнение на специализирана извънболнична дентална помощ за 2015 г.
Писмен отговор на 08/04/2016.
01/04/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно застъпването в учебната програма на българските училища православното християнство и религията.
Отговорено в зала на 01/04/2016.
13/05/2016
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно отпускане на средства за дентално лечение на пациенти над 18 години с психични заболявания и ТЕЛК.
Писмен отговор на 13/05/2016.
22/04/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно сключени договори с фирми за осъществяване на видеонаблюдение в училищата от община Земен.
Писмен отговор на 22/04/2016.
22/04/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно сключени договори с фирми за осъществяване на видеонаблюдение в училищата от община Трън.
Писмен отговор на 22/04/2016.
13/05/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно сключени договори с фирми за осъществяване на видеонаблюдение в училищата от община Радомир.
Писмен отговор на 13/05/2016.
22/04/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно сключени договори с фирми за осъществяване на видеонаблюдение в училищата от община Брезник.
Писмен отговор на 22/04/2016.
22/04/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно сключени договори с фирми за осъществяване на видеонаблюдение в училищата от община Перник.
Писмен отговор на 22/04/2016.
13/05/2016
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно достъпа до медицинска помощ на децата със специфични потребности до 18 години в отдалечените социални домове на територията на Република България.
Писмен отговор на 13/05/2016.
13/05/2016
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно дентални центрове на специализирани дентални практики, сключили договори с НЗОК за 2015 г. за лечение на деца със специфични потребности под обща анестезия.
Писмен отговор на 13/05/2016.
22/04/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно брой на дипломираните медицински сестри, акушерки и медицински специалисти за последната учебна година, по учебни заведения в Република България.
Писмен отговор на 22/04/2016.
22/04/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно държавен прием на медицински сестри, акушерки и медицински специалисти.
Писмен отговор на 22/04/2016.
22/04/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно разкриване на нова учебни заведения или нови специалисти в съществуващите учебни заведения за обучение на медицински специалисти.
Писмен отговор на 22/04/2016.
13/05/2016
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно регистър на специалистите-лекари по специалности към 1.04.2016 г.
Писмен отговор на 13/05/2016.
13/05/2016
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно регистър на специалистите-лекари по дентална медицина към 1.04.2016 г.
Писмен отговор на 13/05/2016.
13/05/2016
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно сключените между "СБАЛББ-Перник" ЕООД - гр. Перник и НЗОК договори по клинични пътеки за 2015 г.
Писмен отговор на 13/05/2016.
13/05/2016
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно сключените между СБАЛК "Свети Георги-Перник" ООД и НЗОК договори по клинични пътеки за 2015 г.
Писмен отговор на 13/05/2016.
13/05/2016
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно сключените между МБАЛ "Рахила Ангелова" гр. Перник и НЗОК договори по клинични пътеки за 2015 г.
Писмен отговор на 13/05/2016.
13/05/2016
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно сключените между МБДПЛР-Перник ЕООД (Профилакториум) и НЗОК договори по клинични пътеки за 2015 г.
Писмен отговор на 13/05/2016.
13/05/2016
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно финансовото състояние на МБАЛ "Рахила Ангелова" - гр. Перник към 31.12.2015 г.
Писмен отговор на 13/05/2016.
13/05/2016
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно финансовото състояние на "СБАЛББ - Перник" ЕООД.
Писмен отговор на 13/05/2016.
13/05/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно регистрираните кражби на винетни стикери на територията на община Брезник? Колко са заловените извършители и какъв брой винетни стикери са били върнати на техните собственици.
Писмен отговор на 13/05/2016.
13/05/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно регистрираните кражби на винетни стикери на територията на община Земен. Колко са заловените извършители и какъв брой винетни стикери са били върнати на техните собственици?.
Писмен отговор на 13/05/2016.
13/05/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно регистрираните кражби на винетни стикери на територията на община Ковачевци. Колко са заловените извършители и какъв брой винетни стикери са били върнати на техните собственици?.
Писмен отговор на 13/05/2016.
13/05/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно регистрираните кражби на винетни стикери на територията на община Перник. Колко са заловените извършители и какъв брой винетни стикери са били върнати на техните собственици?.
Писмен отговор на 13/05/2016.
13/05/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно регистрираните кражби на винетни стикери на територията на община Радомир. Колко са заловените извършители и какъв брой винетни стикери са били върнати на техните собственици?.
Писмен отговор на 13/05/2016.
13/05/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно регистрираните кражби на винетни стикери на територията на община Трън. Колко са заловените извършители и какъв брой винетни стикери са били върнати на техните собственици?.
Писмен отговор на 13/05/2016.
21/10/2016
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно резултатите от приключването на летния туристически сезон по българското Черноморие в сравнение с летен сезон 2015.
Писмен отговор на 21/10/2016.
21/10/2016
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно предстоящия зимен туристически сезон в България и резултатите от приключилия зимен туристически сезон 2015 - 2016 г. по българските ски курорти.
Писмен отговор на 21/10/2016.
07/10/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Брезник, обл. Перник за 2015 г. и за първото шестмесечие на 2016 г.
Писмен отговор на 07/10/2016.
07/10/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Радомир, обл. Перник за 2015 г. и за първото шестмесечие на 2016 г.
Писмен отговор на 07/10/2016.
07/10/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Перник за 2015 г. и за първото шестмесечие на 2016 г.
Писмен отговор на 07/10/2016.
07/10/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Земен, обл. Перник за 2015 г. и за първото шестмесечие на 2016 г.
Писмен отговор на 07/10/2016.
07/10/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Ковачевци, обл. Перник за 2015 г. и за първото шестмесечие на 2016 г.
Писмен отговор на 07/10/2016.
07/10/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Трън, обл. Перник за 2015 г. и за първото шестмесечие на 2016 г.
Писмен отговор на 07/10/2016.
21/10/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно възможностите за извършване на ремонт на участъка с. Драгичево - Владая и предвиждането на средства за целта в бюджета на АПИ за 2017 г.
Писмен отговор на 21/10/2016.
21/10/2016
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно брой лекари по дентална медицина, започнали специализацията си в периода 22.01.2015 - 30.09.2016 г., след влизането в сила на Наредба № 1 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
Писмен отговор на 21/10/2016.
21/10/2016
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно брой лекари, започнали специализацията си в периода 22.01.2015 г - 30.09.2016 г., след влизането в сила на Наредба № 1 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
Писмен отговор на 21/10/2016.
21/10/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно брой регистрирани битови престъпления в общ. Трън и брой задържани извършители.
Писмен отговор на 21/10/2016.
21/10/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно брой регистрирани битови престъпления в общ. Ковачевци и брой задържани извършители.
Писмен отговор на 21/10/2016.
21/10/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно брой регистрирани битови престъпления в общ. Радомир и брой задържани извършители.
Писмен отговор на 21/10/2016.
21/10/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно брой регистрирани битови престъпления в общ. Земен и брой задържани извършители.
Писмен отговор на 21/10/2016.
21/10/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно брой регистрирани битови престъпления в общ. Брезник и брой задържани извършители.
Писмен отговор на 21/10/2016.
21/10/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно брой регистрирани битови престъпления в общ. Перник и брой задържани извършители.
Писмен отговор на 21/10/2016.
21/10/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно подпомагането на талантливи деца от общ. Перник при участието им в национални и международни състезания.
Писмен отговор на 21/10/2016.
21/10/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно подпомагането на талантливи деца от общ. Радомир при участието им в национални и международни състезания.
Писмен отговор на 21/10/2016.
21/10/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно подпомагането на талантливи деца от общ. Брезник при участието им в национални и международни състезания.
Писмен отговор на 21/10/2016.
21/10/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно подпомагането на талантливи деца от общ. Земен при участието им в национални и международни състезания.
Писмен отговор на 21/10/2016.
21/10/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно подпомагането на талантливи деца от общ. Ковачевци при участието им в национални и международни състезания.
Писмен отговор на 21/10/2016.
21/10/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно подпомагането на талантливи деца от общ. Трън при участието им в национални и международни състезания.
Писмен отговор на 21/10/2016.
25/11/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно брой пожари, възникнали на територията на община Перник.
Писмен отговор на 25/11/2016.
25/11/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно брой пожари, възникнали на територията на община Брезник.
Писмен отговор на 25/11/2016.
25/11/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно брой пожари, възникнали на територията на община Радомир.
Писмен отговор на 25/11/2016.
25/11/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно брой пожари, възникнали на територията на община Трън.
Писмен отговор на 25/11/2016.
25/11/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно брой пожари, възникнали на територията на община Ковачевци.
Писмен отговор на 25/11/2016.
25/11/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно брой пожари, възникнали на територията на община Земен.
Писмен отговор на 25/11/2016.
25/11/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно брой чуждестранни студенти във факултетите по дентална медицина към медицинските университети в България.
Писмен отговор на 25/11/2016.
25/11/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно брой чуждестранни студенти във факултетите по медицина към медицинските университети в България.
Писмен отговор на 25/11/2016.
25/11/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно брой чуждестранни студенти във Факултета па фармация към медицинските университети в България.
Писмен отговор на 25/11/2016.
25/11/2016
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно брой акредитирани бази на територията на Република България към 1.11.2016 г. за специализация на лекарите.
Писмен отговор на 25/11/2016.
02/12/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно размер на средствата, влизащи в бюджета на МУ - Варна от платеното обучение на чуждестранни студенти.
Писмен отговор на 02/12/2016.
02/12/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно размер на средствата, влизащи в бюджета на МУ - София от платеното обучение на чуждестранни студенти.
Писмен отговор на 02/12/2016.
02/12/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно брой регистрирани случаи на водачи, управляващи МПС без свидетелство за правоспособност и причинени ПТП от тях.
Писмен отговор на 02/12/2016.
02/12/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно размер на средствата, влизащи в бюджета на МУ - Пловдив от платеното обучение на чуждестранни студенти.
Писмен отговор на 02/12/2016.
25/11/2016
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно брой акредитирани бази на територията на Република България към 1.11.2016 г. за специализация на лекарите по дентална медицина.
Писмен отговор на 25/11/2016.
02/12/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно размер на средствата, влизащи в бюджета на МУ - Плевен от платеното обучение на чуждестранни студенти.
Писмен отговор на 02/12/2016.
02/12/2016
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно Размер на средствата, отпускани от ММС на спортните клубове от община Трън при участие в национални и международни състезания.
Писмен отговор на 02/12/2016.
02/12/2016
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно Размер на средствата, отпускани от ММС на спортните клубове от община Перник при участие в национални и международни състезания.
Писмен отговор на 02/12/2016.
02/12/2016
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно размер на средствата, отпускани от Министерство на младежта и спорта на спортните клубове от община Ковачевци при участие в национални и международни състезания.
Писмен отговор на 02/12/2016.
02/12/2016
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно размер на средствата, отпускани от ММС на спортните клубове от община Брезник при участие в национални и международни състезания.
Писмен отговор на 02/12/2016.
02/12/2016
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно Размер на средствата, отпускани от ММС на спортните клубове от община Радомир при участие в национални и международни състезания.
Писмен отговор на 02/12/2016.
02/12/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно брой на регистрирани ПТП в общ. Перник, причината за възникването им и мерки за предотвратяването им.
Писмен отговор на 02/12/2016.
02/12/2016
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно размер на средствата, отпускани от ММС на спортните клубове от община Земен при участие в национални и международни състезания.
Писмен отговор на 02/12/2016.
02/12/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно брой на регистрирани ПТП в общ. Ковачевци, причината за възникването им и мерки за предотвратяването им.
Писмен отговор на 02/12/2016.
02/12/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно брой на регистрирани ПТП в общ. Земен, причината за възникването им и мерки за предотвратяването им.
Писмен отговор на 02/12/2016.
02/12/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно брой на регистрирани ПТП в общ. Брезник, причината за възникването им и мерки за предотвратяването им.
Писмен отговор на 02/12/2016.
02/12/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно брой на регистрирани ПТП в общ. Радомир, причината за възникването им и мерки за предотвратяването им.
Писмен отговор на 02/12/2016.
02/12/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно брой на регистрирани ПТП в общ. Трън, причината за възникването им и мерки за предотвратяването им.
Писмен отговор на 02/12/2016.
13/01/2017
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно сключените между СБАЛК "Свети Георги - Перник" ООД и НЗОК договори по клинични пътеки за периода 1.01.2016 - 1.12.2016 г.
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно сключения между МБАЛ "Рахила Ангелова", гр. Перник и НЗОК договори по клинични пътеки за периода 1.01.2016 - 1.12.2016 г.
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно сключените между "СБАЛББ - Перник" ЕООД, гр. Перник и НЗОК договори по клинични пътеки за периода 1.01.2016 - 1.12.2016 г.
Писмен отговор на 13/01/2017.
16/12/2016
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно изплатени средства за болнична помощ на Многопрофилна болниза за активно лечение "Рахила Ангелова" - гр. Перник за периода 1.01.2016 г -1.12.2016 г.
Писмен отговор на 16/12/2016.
16/12/2016
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно изплатени средства за болнична помощ на "СБАЛББ - Перник" ЕООД, гр. Перник за периода 1.01.2016 - 1.12.2016 г.
Писмен отговор на 16/12/2016.
16/12/2016
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно изплатени средства за болнична помощ на СБАЛК "Свети Георги - Перник" ООД за периода 1.01.2016 - 1.12.2016 г.
Писмен отговор на 16/12/2016.
16/12/2016
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно изплатени средства за болнична помощ на МБДПЛР - Перник ЕООД /Профилакториум/ за периода 1.01.2016 г - 1.12.2016 г.
Писмен отговор на 16/12/2016.
13/01/2017
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно сигнали за Инвестиционното намерение за добив на руда от открити рудници, изграждането на две хвостохранилища и обогатителна фабрика в района на гр. Трън.
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно брой извършени проверки на територията на общ. Ковачевци от "Инспекция по труда - Перник", за периода 1.01.2016 - 1.12.2016 г.
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно брой извършени проверки на територията на общ. Земен от "Инспекция по труда - Перник", за периода 1.01.2016 - 1.12.2016 г.
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно брой извършени проверки на територията на общ. Радомир от "Инспекция по труда - Перник", за периода 1.01.2016 - 1.12.2016 г.
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно брой извършени проверки на територията на общ. Трън от "Инспекция по труда - Перник", за периода 1.01.2016 - 1.12.2016 г.
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно брой извършени проверки на територията на общ. Брезник от "Инспекция по труда - Перник", за периода 1.01.2016 - 1.12.2016 г.
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно брой извършени проверки на територията на общ. Перник от "Инспекция по труда - Перник", за периода 1.01.2016 - 1.12.2016 г.
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно брой извършени проверки на територията на община Ковачевци от Регионална дирекция на КЗП - Перник.
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно брой извършени проверки на територията на община Земен от Регионална дирекция на КЗП - Перник.
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно брой извършени проверки на територията на община Радомир от Регионална дирекция на КЗП - Перник.
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно брой извършени проверки на територията на община Трън от Регионална дирекция на КЗП - Перник.
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно брой извършени проверки на територията на община Перник от Регионална дирекция на КЗП - Перник.
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно брой извършени проверки на територията на община Брезник от Регионална дирекция на КЗП - Перник.
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно мерки за задържане на уличения за нападението над жена в Берлинското метро и наказателно преследване по НК.
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно действия за изразяване на съпричастност и извинение за бруталния акт на нападение над жена, извършен в Берлинското метро от лице с вероятно българско гражданство.
Писмен отговор на 13/01/2017.
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно изготвяне на проект на Програма за оценяване, финансиране на изграждане на нова и реконструкция и модернизация на съществуващата спортна база в българските училища.
Писмен отговор на .
20/01/2017
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно размер на заплатените суми към изпълнителите на Първична извънболнична дентална помощ.
Писмен отговор на 20/01/2017.
20/01/2017
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно размер на заплатените суми към изпълнителите на Специализирана извънболнична дентална помощ.
Писмен отговор на 20/01/2017.
20/01/2017
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно сключените между МБДПЛР - Перник ЕООД (Профилакториум), гр. Перник и НЗОК договори по клинични пътеки за периода 1.01.2016 - 1.12.2016 г.
Писмен отговор на 20/01/2017.
Предложения към законопроекти за второ четене
18/11/2015
19/11/2015
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС