Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ВЛАДИСЛАВ ТОШКОВ НИКОЛОВ
ВЛАДИСЛАВ ТОШКОВ НИКОЛОВ
  • Дата на раждане : 29/12/1973 Плевен, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%;
  • Изборен район: 15-ПЛЕВЕН;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  • E-mail: vladislav.nikolov@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Комисия по бюджет и финанси
член 28/11/2014 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
10/07/2015
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно изграждане на текстилен завод в България и откриване на 5000 работни места от пакистански инвеститор.
Писмен отговор на 10/07/2015.
13/05/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на РП ІІІ-3005, Ясен-Търнене-Дисевица-Бъркач-Беглеж.
Писмен отговор на 13/05/2016.
13/05/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на РП ІІ-11, Крушовене-Байкал-Гиген.
Писмен отговор на 13/05/2016.
13/05/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на РП ІІІ-350, Гривица-Згалево-Пордим-Одърне-Каменец-Летница.
Писмен отговор на 13/05/2016.
13/05/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на РП ІІІ-5202, входна магистрала на гр. Белене.
Писмен отговор на 13/05/2016.
24/06/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на РП ІІІ - 3501 от км. 0 до км. 6+200 Гривица - Згалево.
Писмен отговор на 24/06/2016.
24/06/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на РП ІІ-11 от км. 196+144 до км. 213+679 Милковица-Долни Вит-Сомовит-Черквица.
Писмен отговор на 24/06/2016.
24/06/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на РП ІІІ-303 от км. 11+480 до км. 19+260 гр. Левски - с. Градище.
Писмен отговор на 24/06/2016.
24/06/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на РП ІІ - 13 от км. 72+243 до км. 82+922, Кнежа - Искър.
Писмен отговор на 24/06/2016.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС
17/02/2015
Отнемане на думата
Статус: Наложено