Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА
КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА
  • Дата на раждане : 10/02/1990 София, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: АТАКА 4.52%;
  • Изборен район: 3-ВАРНА;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  • E-mail: kalina.balabanova@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 27/10/2014
43-то Народно събрание
временен парламентарен секретар 27/10/2014 - 26/01/2017
Група за приятелство България - Чили
председател 09/04/2015 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
30/01/2015
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно евентуално участие на български офицери-травестити от НАТО във форум във Вашингтон.
Отговорено в зала на 30/01/2015.
16/01/2015
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно Решение № 28 - ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие на цялостен и годишен работен проект за 2014 г., за търсене и проучване на нефт и природен газ, в границите на Блок "1-11 Вранино".
Отговорено в зала на 16/01/2015.
28/11/2014
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно нарушения на трудовото законодателство в мина Оброчище.
Отговорено в зала на 28/11/2014.
28/11/2014
Въпрос към Веселин Вучков, Министър на вътрешните работи относно грубо посегателство над клуба на ПП АТАКА в гр. Добрич.
Отговорено в зала на 28/11/2014.
17/02/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно нерегламентирана дейност при събиране на парични средства за охрана на общински училища в гр. Добрич.
Отговорено в зала на 17/02/2015.
13/02/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно незаконна сеч на територията на с. Дебрене, обл. Добрич.
Писмен отговор на 13/02/2015.
17/02/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждането на околовръстно шосе в гр. Провадия.
Отговорено в зала на 17/02/2015.
13/02/2015
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно евентуални законодателни предложения от страна на Министерството на труда и социалната политика относно начина на получаване на помощите за деца.
Писмен отговор на 13/02/2015.
15/05/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно източване на огромни суми от еврофондове чрез фиктивни студентски стажове в общ. Варна.
Отговорено в зала на 15/05/2015.
20/03/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на скоростен трилентов път на отсечката Добрич - Варна и реконструкция на участъка с. Любен Каравелово, общ. Аксаково - разклон за с. Долище, общ. Аксаково.
Отговорено в зала на 20/03/2015.
03/04/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно броя и жертвите на пътно-транспортните произшествия на пътя Добрич - Варна в участъка с. Любен Каравелово, общ. Аксаково - разклона за с. Долище, общ. Аксаково.
Писмен отговор на 03/04/2015.
03/04/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно нерегламентиран износ на необработена дървесина на пристанище Варна и пристанище Бургас.
Писмен отговор на 03/04/2015.
08/05/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно евентуална проверка на нерегламентиран износ на необработена дървесина на пристанище Варна и пристанище Бургас.
Писмен отговор на 08/05/2015.
08/05/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно проверка на нерегламентирана дейност при събиране на парични средства за охрана на общински училища в гр. Добрич.
Писмен отговор на 08/05/2015.
08/05/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно нещастния случай от 07.04.2015 г. в мина Оброчище.
Писмен отговор на 08/05/2015.
08/05/2015
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно нещастният случай от 07.04.2015 г. в мина Оброчище.
Писмен отговор на 08/05/2015.
24/07/2015
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно злоупотреби с държавните галерии в мина Оброчище.
Писмен отговор на 24/07/2015.
08/05/2015
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно инцидент в хотел Вероника в комплекса Слънчев ден, общ. Варна.
Отговорено в зала на 08/05/2015.
08/05/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инцидент в хотел Вероника, в комплекса Слънчев ден, общ. Варна.
Писмен отговор на 08/05/2015.
26/05/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно некоректно изпълнение на обществена поръчка "Йовковият Добрич - съвременна туристическа дестинация" по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010/020 в гр. Добрич.
Писмен отговор на 26/05/2015.
26/05/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно застрашения от срутване мост между с. Орлова могила и с. Владимирово, общ. Добрич.
Писмен отговор на 26/05/2015.
05/06/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно назначение на специалист по подслушване в екипа на министъра на образованието и науката.
Писмен отговор на 05/06/2015.
17/07/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно действията на Министерството на земеделието и храните по въпроса с масовите съкращения в Добруджански земеделски институт - Генерал Тошево.
Отговорено в зала на 17/07/2015.
15/01/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно повишаване цените на винетните такси.
Писмен отговор на 15/01/2016.
15/04/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно необходими финансови средства за ученически състезания и конкурси.
Отговорено в зала на 15/04/2016.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС