Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ
  • Дата на раждане : 04/10/1956 Червен бряг, България
  • Професия: икономист;преподавател;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%;
  • Изборен район: 15-ПЛЕВЕН;
  • Участие в предишно НС: 37 НС; 42 НС;
  • E-mail: rumen.gechev@parliament.bg


Срещи в изборния район
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Парламентарна група "БСП лява България"
зам.-председател на ПГ 10/05/2016 - 26/01/2017
Комисия по бюджет и финанси
зам.-председател 28/11/2014 - 26/01/2017
Група за приятелство България - Куба
председател 11/02/2016 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
06/11/2014
Въпрос към Румен Порожанов, служебен министър на финансите относно бюджетните разходи.
Отговорено в зала на 06/11/2014.
27/03/2015
Питане към Владислав Горанов, Министър на финансите относно подписан нереципрочен законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на САЩ за подобряване на спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на FACTA.
Отговорено в зала на 27/03/2015.
22/05/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно доходите на българските граждани.
Писмен отговор на 22/05/2015.
04/12/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно условията на продажба на държавни ценни книжа за 50 милиона евро през ноември 2015 г.
Отговорено в зала на 04/12/2015.
01/04/2016
Питане към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовата политика на правителството.
Отговорено в зала на 01/04/2016.
15/07/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно неутвърдената тригодишна програма на Българската банка за развитие.
Отговорено в зала на 15/07/2016.
10/06/2016
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно стратегии и програми за икономическо развитие.
Отговорено в зала на 10/06/2016.
15/07/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно капиталовите разходи.
Отговорено в зала на 15/07/2016.
22/07/2016
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно назначаване на ръководителя на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
Отговорено в зала на 22/07/2016.
01/07/2016
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно разкрита измама за 1,3 млн. евро, посочена в Доклада на ОЛАФ за 2015 г.
Отговорено в зала на 01/07/2016.
08/07/2016
Питане към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно политиката за привличане на преки чужди инвестиции.
Отговорено в зала на 08/07/2016.
30/09/2016
Питане към Даниел Митов, Министър на външните работи относно отношенията с Република Куба.
Отговорено в зала на 30/09/2016.
28/10/2016
Питане към Владислав Горанов, Министър на финансите относно еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД.
Отговорено в зала на 28/10/2016.
30/09/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно проекти за заселване на бежанци в общините.
Писмен отговор на 30/09/2016.
Предложения към законопроекти за второ четене
29/10/2015
01/09/2016
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 654-04-253
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС