Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ
 • Дата на раждане : 04/10/1956 Червен бряг, България
 • Професия: икономист;преподавател;
 • Езици: английски;руски;
 • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%;
 • Изборен район: 15-ПЛЕВЕН;
 • Участие в предишно НС: 37 НС; 42 НС;
 • E-mail: rumen.gechev@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Парламентарна група "БСП лява България"
  зам.-председател на ПГ 10/05/2016 - 26/01/2017
  Комисия по бюджет и финанси
  зам.-председател 28/11/2014 - 26/01/2017
  Група за приятелство България - Куба
  председател 11/02/2016 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  06/11/2014
  Въпрос към Румен Порожанов, служебен министър на финансите относно бюджетните разходи.
  Отговорено в зала на 06/11/2014.
  27/03/2015
  Питане към Владислав Горанов, Министър на финансите относно подписан нереципрочен законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на САЩ за подобряване на спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на FACTA.
  Отговорено в зала на 27/03/2015.
  22/05/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно доходите на българските граждани.
  Писмен отговор на 22/05/2015.
  04/12/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно условията на продажба на държавни ценни книжа за 50 милиона евро през ноември 2015 г.
  Отговорено в зала на 04/12/2015.
  01/04/2016
  Питане към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовата политика на правителството.
  Отговорено в зала на 01/04/2016.
  15/07/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно неутвърдената тригодишна програма на Българската банка за развитие.
  Отговорено в зала на 15/07/2016.
  10/06/2016
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно стратегии и програми за икономическо развитие.
  Отговорено в зала на 10/06/2016.
  15/07/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно капиталовите разходи.
  Отговорено в зала на 15/07/2016.
  22/07/2016
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно назначаване на ръководителя на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
  Отговорено в зала на 22/07/2016.
  01/07/2016
  Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно разкрита измама за 1,3 млн. евро, посочена в Доклада на ОЛАФ за 2015 г.
  Отговорено в зала на 01/07/2016.
  08/07/2016
  Питане към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно политиката за привличане на преки чужди инвестиции.
  Отговорено в зала на 08/07/2016.
  30/09/2016
  Питане към Даниел Митов, Министър на външните работи относно отношенията с Република Куба.
  Отговорено в зала на 30/09/2016.
  28/10/2016
  Питане към Владислав Горанов, Министър на финансите относно еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД.
  Отговорено в зала на 28/10/2016.
  30/09/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно проекти за заселване на бежанци в общините.
  Писмен отговор на 30/09/2016.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  29/10/2015
  01/09/2016
  Законопроект за концесиите
  Входящ номер: 654-04-253
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС