Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ
АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ
 • Дата на раждане : 17/07/1974 Цар Калоян, България
 • Професия: инженер;
 • Езици: руски;турски;
 • Избран(а) с политическа сила: ДПС - Движение за права и свободи 14.84%;
 • Изборен район: 18-РАЗГРАД;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: ahmed.ahmedov@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Комисия по енергетика
  член 28/11/2014 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  30/01/2015
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно финансиране на консервационно-реставрационни работи по Макбул Ибрахим паша джамия в гр. Разград.
  Писмен отговор на 30/01/2015.
  20/02/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на пътен участък Желязковец - Самуил - Хърсово - Богданци - Ножарово - Владимировци - Здравец - Подайва, от км. 3+000 до 32+200, с обща дължина 29.200 км.
  Писмен отговор на 20/02/2015.
  20/03/2015
  Питане към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно възможността за вливане на В и К "Меден кладенец" ЕООД - гр. Кубрат във "Водоснабдяване - Дунав" ЕООД - гр. Разград, което е търговско дружество с 51 % държавно участие в капитала.
  Писмен отговор на 20/03/2015.
  31/07/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно спешната необходимост от ремонтни дейности на път III-4902 "II-49-Побит камък-Завет-III-205/ Веселец".
  Писмен отговор на 31/07/2015.
  03/07/2015
  Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно изграждане на Спортен център в гр. Цар Калоян.
  Отговорено в зала на 03/07/2015.
  17/07/2015
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно строително-монтажни работи в централна градска част в гр. Разград, засягащи паметници на културата.
  Писмен отговор на 17/07/2015.
  02/10/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Кубрат за 2014 г. и за първото шестмесечие на 2015 г..
  Писмен отговор на 02/10/2015.
  02/10/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Цар Калоян за 2014 г. и за първото шестмесечие на 2015 г..
  Писмен отговор на 02/10/2015.
  02/10/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Разград за 2014 г. и за първото шестмесечие на 2015 г..
  Писмен отговор на 02/10/2015.
  04/12/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно поддържането на пътищата по време на предстоящия зимен сезон в Разградска област.
  Писмен отговор на 04/12/2015.
  04/12/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно мерки, предприети за борба срещу туберкулоза по едрите преживни животни в населените места в обл. Разград през 2015 г..
  Писмен отговор на 04/12/2015.
  15/01/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно приключване изграждането на магистрала "Хемус".
  Писмен отговор на 15/01/2016.
  01/07/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно Финансовото състояние на община Лозница за второто шестмесечие на 2015г..
  Писмен отговор на 01/07/2016.
  01/07/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно Финансовото състояние на община Кубрат за второто шестмесечие на 2015г..
  Писмен отговор на 01/07/2016.
  01/07/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Исперих за второто шестмесечие на 2015 г.
  Писмен отговор на 01/07/2016.
  01/07/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно Финансовото състояние на община Завет за второто шестмесечие на 2015г..
  Писмен отговор на 01/07/2016.
  01/07/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно Финансовото състояние на община Цар Калоян за второто шестмесечие на 2015г..
  Писмен отговор на 01/07/2016.
  01/07/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно Финансовото състояние на община Самуил за второто шестмесечие на 2015г..
  Писмен отговор на 01/07/2016.
  01/07/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно Финансовото състояние на община Разград за второто шестмесечие на 2015г..
  Писмен отговор на 01/07/2016.
  15/07/2016
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно финансовото състояние на МБАЛ "Св. Иван Рилски - Разград" АД за 2015 г. и за първото шестмесечие на 2016 г.
  Писмен отговор на 15/07/2016.
  02/09/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт и рехабилитация на републикански пътища.
  Писмен отговор на 02/09/2016.
  09/12/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Разград за първото шестмесечие на 2016 г.
  Писмен отговор на 09/12/2016.
  09/12/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Самуил за първото шестмесечие на 2016 г.
  Писмен отговор на 09/12/2016.
  09/12/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Цар Калоян за първото шестмесечие на 2016 г.
  Писмен отговор на 09/12/2016.
  09/12/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Исперих за първото шестмесечие на 2016 г.
  Писмен отговор на 09/12/2016.
  09/12/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Кубрат за първото шестмесечие на 2016 г.
  Писмен отговор на 09/12/2016.
  09/12/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Лозница за първото шестмесечие на 2016 г.
  Писмен отговор на 09/12/2016.
  09/12/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Завет за първото шестмесечие на 2016 г.
  Писмен отговор на 09/12/2016.
  16/12/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно поддържане на пътищата при зимни условия в областите Разград, Русе, Силистра и Търговище.
  Писмен отговор на 16/12/2016.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС