Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ
АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ
  • Дата на раждане : 28/04/1976 Пловдив, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%;
  • Изборен район: 16-ПЛОВДИВ ГРАД;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  • E-mail: atanas.tashkov@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
20/03/2015
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно изграждане на канализация в с. Ягодово, общ. Родопи, обл. Пловдив.
Писмен отговор на 20/03/2015.
20/03/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно провеждане на процедури за избор на изпълнители за текущи ремонти и зимно поддържане на републиканската пътна мрежа в страната.
Писмен отговор на 20/03/2015.
20/03/2015
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно модернизация на железопътен участък Септември - Пловдив, част от Трансевропейската железопътна мрежа (позиция 3 Модернизация на железопътната отсечка Стамболийски - Пловдив), изпълнявана по Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г..
Писмен отговор на 20/03/2015.
05/06/2015
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно "Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив - Свиленград - Турска/Гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч.", и взаимодействие между съоръжения на пътната инфраструктура и Фаза 1 и Фаза 2 на проекта.
Писмен отговор на 05/06/2015.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС