Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ
 • Дата на раждане : 14/04/1948 Шумен, България
 • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%;
 • Изборен район: 17-ПЛОВДИВ ОБЛАСТ;
 • Участие в предишно НС: 39 НС; 40 НС; 41 НС; 42 НС;
 • E-mail: dimitar.dabov@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  17/02/2015
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно откриване на филиал на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна, в гр. Шумен.
  Отговорено в зала на 17/02/2015.
  17/02/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимост от извършване на спешни ремонтно-възстановителни работи на пътно съоръжение - мост над р. Марица, по републикански път ІІІ - 667 Плодовитово - Първомай - Асеновград.
  Отговорено в зала на 17/02/2015.
  13/02/2015
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно проект "Реконструкция и модернизация на кализационната мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на град Сопот", съгласно договор за Безвъзмездна финансова помощ № 51011116 - С030 от 08.08.2012 г., по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013", с бенефициент общ. Сопот.
  Писмен отговор на 13/02/2015.
  06/02/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проект "Сградите на ЦДГ "Роза", Блок "Б", ЦДГ "Роза" (ясли), ЦДГ "Слънчево детство", ОДЗ "Приказен свят" и Начално училище "Неделя Петкова" гр. Сопот- с високо ниво на енергийна ефективност - подобрено качество на живот, жизнена и работна среда" по Оперативна програма "Регионално развитие", с бенефициент общ. Сопот.
  Писмен отговор на 06/02/2015.
  03/07/2015
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно докладна записка от директора на Служба "Военна информация".
  Писмен отговор на 03/07/2015.
  26/06/2015
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно състояние на материалната база във Факултет "Артилерия, ПВО и КИС" към Националния Военен Университет "Васил Левски".
  Отговорено в зала на 26/06/2015.
  25/09/2015
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно предприети действия от Министерството на икономиката за възстановяване на работата на "ВМЗ" АД гр. Сопот, след възникнали инциденти.
  Отговорено в зала на 25/09/2015.
  11/09/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно "санитарна" сеч в природен парк "Шуменско плато".
  Писмен отговор на 11/09/2015.
  22/01/2016
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно официална позиция на българското правителство.
  Писмен отговор на 22/01/2016.
  22/01/2016
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно изразена позиция на заседанието на Съвета на министрите на външните работи в Брюксел - ноември 2015 г..
  Писмен отговор на 22/01/2016.
  11/03/2016
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно изясняване статута на турския дипломат Угур Емироглу.
  Отговорено в зала на 11/03/2016.
  22/01/2016
  Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно дейността на турския гражданин Ибрахим Йълмаз в районното мюфтийство Шумен и реакцията на българската Дирекция по вероизповеданията.
  Писмен отговор на 22/01/2016.
  13/05/2016
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно обявените намерения за приватизационни сделки във военнопромишления комплекс, и в частност ВМЗ АД - Сопот.
  Писмен отговор на 13/05/2016.
  13/05/2016
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно предприети действия от Министерството на отбраната за обезпечаване дейността на "Интендантско обслужване" ЕАД - клон Калофер.
  Отговорено в зала на 13/05/2016.
  13/05/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно резултатите от проверката на бившите директори на РПУ - Първомай, и РПУ - Асеновград.
  Писмен отговор на 13/05/2016.
  13/05/2016
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно нарушения от министерството на земеделието и горите при определяне границите на ловно - стопанските райони и грубо незачитане на съдебните решения.
  Писмен отговор на 13/05/2016.
  02/09/2016
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно състоянието и предприетите мерки за предотвратяване закриването на Отделение по хемодиализа на Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Киро Попов", гр. Карлово.
  Писмен отговор на 02/09/2016.
  15/07/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно закриване на Професионална гимназия по машиностроене в гр. Шумен.
  Отговорено в зала на 15/07/2016.
  16/09/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно състояние на миграционния натиск през 2016 г.
  Писмен отговор на 16/09/2016.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС