Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
АНА ГЕОРГИЕВА БАРАКОВА
АНА ГЕОРГИЕВА БАРАКОВА
  • Дата на раждане : 11/06/1980 Пловдив, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: английски;гръцки;
  • Избран(а) с политическа сила: КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА 5.69%;
  • Изборен район: 16-ПЛОВДИВ ГРАД;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: ana.barakova@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Нечленуващи в ПГ
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
27/02/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно промяна в образователния процес от 1 до 4 клас.
Писмен отговор на 27/02/2015.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС