Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
МАРИАНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА-БЕНЧЕВА
МАРИАНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА-БЕНЧЕВА
  • Дата на раждане : 21/09/1961 с. Джурово, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: френски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ДПС - Движение за права и свободи 14.84%;
  • Изборен район: 13-ПАЗАРДЖИК;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: mariana.bencheva@parliament.bg

Изразходвани средства
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Нечленуващи в ПГ
член 11/01/2016 - 26/01/2017
Комисия по образованието и науката
зам.-председател 28/11/2014 - 13/01/2016
Група за приятелство България - Дания
председател 09/04/2015 - 11/02/2016
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
20/03/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерския съвет за развитието на новата община Сърница, обл. Пазарджик.
Отговорено в зала на 20/03/2015.
26/05/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по изпълнение на благоустройствени и геозащитни дейности за ограничаване на неблагоприятните въздействия върху населението на свлачищния процес на пътя от с. Света Петка до махалите Долна Дъбева и Алендарова, общ. Велинград, обл. Пазарджик, след настъпилото снеготопене и валежите от дъжд.
Отговорено в зала на 26/05/2015.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС
13/03/2015
Отнемане на думата
Статус: Наложено