Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ
БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ
 • Дата на раждане : 02/07/1965 Петрич, България
 • Професия: икономист;преподавател;
 • Езици: английски;руски;
 • Избран(а) с политическа сила: ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО 7.28%;
 • Изборен район: 17-ПЛОВДИВ ОБЛАСТ;
 • Участие в предишно НС: 40 НС;
 • E-mail: boris.yachev@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Парламентарна група "Патриотичен фронт"
  зам.-председател на ПГ 21/01/2016 - 26/01/2017
  Комисия по околната среда и водите
  зам.-председател 27/11/2014 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  16/01/2015
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно мерки за предотвратяване на наводнения в общ. Първомай.
  Отговорено в зала на 16/01/2015.
  30/01/2015
  Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно въвеждане на Единна система за туристическа информация.
  Отговорено в зала на 30/01/2015.
  16/01/2015
  Питане към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно подновяване дейността на проектите, предоставящи възможност на хора с увреждания за осигуряване достъпни услуги в домашна среда по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".
  Отговорено в зала на 16/01/2015.
  23/01/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно сигнал на избиратели за корупционни практики в Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ)- гр. Пловдив.
  Писмен отговор на 23/01/2015.
  13/02/2015
  Въпрос към Христо Иванов, Министър на правосъдието относно ползването на ведомствено жилище от бившия зам. министър на правосъдието г-жа Сабрие Сапунджиева и направените разходи за ремонт в размер на 46 000 лв. на същото жилище.
  Писмен отговор на 13/02/2015.
  17/02/2015
  Питане към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно ограничаване на незаконната сеч на горите.
  Отговорено в зала на 17/02/2015.
  20/02/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно Национална кампания срещу контрабандата, организирана от "Булгартабак Холдинг" в партньорство с Министерството на финансите и Агенция "Митници".
  Отговорено в зала на 20/02/2015.
  29/05/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно стопанисване на имот на предприятие " Земинвест", в землището на с. Войводиново, общ. Марица.
  Отговорено в зала на 29/05/2015.
  08/05/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно изискване от българските гранични властина входни визи за Република Гърция от лица, притежаващи лични карти за постоянно пребиваване в Република България и българско ЕТН.
  Писмен отговор на 08/05/2015.
  19/06/2015
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно охраната на учебните заведения на територията на Столична община към Министерството на културата.
  Отговорено в зала на 19/06/2015.
  26/06/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно ползване на полицейски стикер върху личен автомобил на кмета на общ. Кричим, Атанас Калчев.
  Писмен отговор на 26/06/2015.
  11/03/2016
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно предоставяне на консулски услуги на българите, живеещи на остров Крит, Република Гърция.
  Отговорено в зала на 11/03/2016.
  01/04/2016
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно дейността на кариера за добив на мрамор в натура зоната "Бесапарски ридове".
  Отговорено в зала на 01/04/2016.
  13/05/2016
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно бъдещето на предприятие "Транспортно строителство и възстановяване " и предприятие "Съобщително строителство и възстановяване".
  Отговорено в зала на 13/05/2016.
  24/06/2016
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно концесия на "Персенк Инвест" ООД за добив на скални материали от находище "Куртово Конаре", община Стамболийски, обл. Пловдивска.
  Писмен отговор на 24/06/2016.
  25/11/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно многобройни сигнали от граждани - жертва на зачестилите нагли кражби на селскостопанска продукция и инвентар.
  Писмен отговор на 25/11/2016.
  20/01/2017
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно екологично замърсяване на населени места от община "Марица" и икономическа зона "Тракия", причинено от използване на руда за настилане на улици и индустриални площадки.
  Писмен отговор на 20/01/2017.
  20/01/2017
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно екологично замърсяване на населени места от община "Марица" и икономическа зона "Тракия", причинено от използване на руда за настилане на улици и индустриални площадки.
  Писмен отговор на 20/01/2017.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС