Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
  • Дата на раждане : 18/01/1979 Ботевград, България
  • Професия: научен изследовател-футуролог;
  • Езици: английски;немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: Коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане) 4.15%;
  • Изборен район: 25-СОФИЯ 3;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: mariana.todorova@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 12/11/2014 - 18/05/2016
43-то Народно събрание
член 20/05/2016 - 26/01/2017
Парламентарна група "АБВ"
член 12/11/2014 - 28/09/2015
Парламентарна група "АБВ"
зам.-председател на ПГ 28/09/2015 - 18/05/2016
Парламентарна група "АБВ"
член 20/05/2016 - 20/05/2016
Парламентарна група "АБВ"
зам.-председател на ПГ 20/05/2016 - 26/01/2017
Група за приятелство България - Австрия
председател 09/04/2015 - 18/05/2016
Група за приятелство България - Тунис
зам.-председател 09/04/2015 - 18/05/2016
Група за приятелство България - Австрия
председател 20/05/2016 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
05/12/2014
Питане към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно визията на Министерството на образованието и науката за въвеждането на Дуалната система за професионално образование и обучение.
Отговорено в зала на 05/12/2014.
05/12/2014
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно предизвикалия множество дискусии в медиите учебник по "Човекът и обществото" за 3-ти клас.
Отговорено в зала на 05/12/2014.
11/03/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно управление на държавния бюджет и нуждата от поемането на дълг от 2 млрд. евро.
Писмен отговор на 11/03/2016.
15/04/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно недокомплекта на служители на МВР в община Ботевград.
Отговорено в зала на 15/04/2016.
08/07/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно провеждането на Национален учителски събор.
Писмен отговор на 08/07/2016.
08/07/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно пенсиониране на учители преди влизане в сила на Закона за предучилищното и училищното образование.
Писмен отговор на 08/07/2016.
21/10/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно действие на правителството по овъзмездяване на собственици на имот, върху който е построена сграда на Китайската Народна Република.
Писмен отговор на 21/10/2016.
Предложения към законопроекти за второ четене
11/12/2015
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС