Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЛЪЧЕЗАР СТАМЕНОВ НИКИФОРОВ
ЛЪЧЕЗАР СТАМЕНОВ НИКИФОРОВ
  • Дата на раждане : 27/12/1952 , България
  • Избран(а) с политическа сила: Коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане) 4.15%;
  • Изборен район: 14-ПЕРНИК;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: luchezar.nikiforov@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 04/02/2015 - 26/01/2017
Парламентарна група "АБВ"
член 04/02/2015 - 26/01/2017
Комисия по правни въпроси
член 26/02/2015 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
15/01/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно утвърждаване на Методика за изготвяне на план-сметка с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне на таксата за битови отпадъци по Закона за местните данъци и такси.
Писмен отговор на 15/01/2016.
22/01/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно водоснабдяването от язовир "Студена" - Община Перник, Област Перник.
Писмен отговор на 22/01/2016.
13/05/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно организиране на автомобилния трафик по първокласен път Е79 през прохода "Владая".
Писмен отговор на 13/05/2016.
Предложения към законопроекти за второ четене
14/10/2015
18/11/2015
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС