Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ
ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ
  • Дата на раждане : 26/01/1977 Дупница, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%;
  • Изборен район: 10-КЮСТЕНДИЛ;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  • E-mail: ivan.ibrishimov@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 09/10/2015 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
13/11/2015
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно изграждане на депо за битови отпадъци в района на с. Джерман, общ. Дупница.
Отговорено в зала на 13/11/2015.
29/01/2016
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно отпаднали препарати за лечение на онкоболни пациенти от списъка на НЗОК за тази година.
Отговорено в зала на 29/01/2016.
12/02/2016
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно средства за получаване на акумулаторни батерии за хора с увреждания, ползващи инвалидни колички.
Отговорено в зала на 12/02/2016.
08/07/2016
Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно изразходваните средства за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия.
Писмен отговор на 08/07/2016.
25/11/2016
Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно контрола върху фирмите - доставчици на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия.
Отговорено в зала на 25/11/2016.
25/11/2016
Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно финансовия ресурс за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия.
Отговорено в зала на 25/11/2016.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС