Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
МИХАИЛ ПАРАШКЕВОВ ТОДОРОВ
МИХАИЛ ПАРАШКЕВОВ ТОДОРОВ
  • Дата на раждане : 07/11/1979 Разград, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%;
  • Изборен район: 18-РАЗГРАД;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: mihail.todorov@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 11/11/2015 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС