Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ
КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ
  • Дата на раждане : 26/07/1953 с. Рудник, България
  • Професия: инженер;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 21-СЛИВЕН;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: kolyo.milev@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по отбрана
член 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
член 23/06/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
14/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно пречиствателна станция за питейни води - гр. Сливен, подновяване на изграждането на обекта.
Отговорено в зала на 14/07/2017.
19/09/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно състоянието на инженерно-преградното съоръжение на българско-турската граница към август 2017 г.
Отговорено в зала на 19/09/2017.
29/09/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно енергийна централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, използваща анаеробно разграждане над биомаса от растителни и животински субстанции на територията на град Нова Загора.
Писмен отговор на 29/09/2017.
29/09/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно състоянието на хранителния блок във военно формирование 28880-Белене.
Отговорено в зала на 29/09/2017.
06/10/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно "Специализирана болница за АЛББ - Сливен" ЕООД- прекратено чрез ликвидация.
Отговорено в зала на 06/10/2017.
20/10/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно политика на Министерството на отбраната за запазване на архива на Военния филмотечен фонд.
Отговорено в зала на 20/10/2017.
01/12/2017
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно възстановяване движението на отменения бърз влак по линията Русе-Разград-Каспичан-Шумен-Карнобат-Айтос-Бургас.
Писмен отговор на 01/12/2017.
08/12/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно процедура за условията и реда за оценяване и одобряване на познавателните книжки, учебници и учебни комплекти.
Отговорено в зала на 08/12/2017.
02/02/2018
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно дейността на фирма "МОБА" към Министерството на отбраната.
Отговорено в зала на 02/02/2018.
02/02/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно закриване на Центъра подерматовенерология в гр. Сливен.
Отговорено в зала на 02/02/2018.
09/02/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на републикански път ІІ-53, участък с. Бяла - гр. Сливен.
Отговорено в зала на 09/02/2018.
20/04/2018
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно проблеми по възстановяването на спортната зала във военно формирование 22220-гр. Сливен.
Отговорено в зала на 20/04/2018.
20/04/2018
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно възстановяване на покривите на киносалона, на караулното помещение и на два склада във военно формирование 22680 - гр. Карлово.
Отговорено в зала на 20/04/2018.
08/06/2018
Питане към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно обезщетяването на тракийските бежанци.
Отговорено в зала на 08/06/2018.
23/11/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на републикански път ІІ-53, участък с. Бяла - гр. Сливен.
Отговорено в зала на 23/11/2018.
30/11/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно пречиствателна станция за питейни води - гр. Сливен, подновяване на изграждането на обекта.
Отговорено в зала на 30/11/2018.
14/12/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно "Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Сливен" ЕООД, прекратено чрез ликвидация.
Отговорено в зала на 14/12/2018.
15/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инвестициите в инфраструктура във ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услугата за 2015, 2016, 2017 и 2018 г., предлагана на потребителите от обл. Сливен.
Писмен отговор на 15/02/2019.
07/06/2019
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно проект за инвестиционен разход на Сухопътни войски.
Отговорено в зала на 07/06/2019.
31/07/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно свлачището в м. "Пещерата" на път ІІ-53 до с. Бяла, общ. Сливен.
Отговорено в зала на 31/07/2019.
31/07/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно сградния фонд и терена на "Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Сливен" ЕООД - в ликвидация.
Отговорено в зала на 31/07/2019.
07/02/2020
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждането на пречиствателната станция за питейни води - гр. Сливен.
Отговорено в зала на 07/02/2020.
21/02/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Сливен.
Отговорено в зала на 21/02/2020.
28/02/2020
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно предприетите мерки от Министерство на околната среда и водите за осигуряване на питейна вода от яз. "Асеновец" за гр. Сливен.
Отговорено в зала на 28/02/2020.
28/02/2020
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно свлачището в м. "Пещерата" на път ІІ-53 до с. Бяла, общ. Сливен.
Отговорено в зала на 28/02/2020.
07/04/2020
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно проблеми с изпълнението на концесионен договор.
Писмен отговор на 07/04/2020.
07/04/2020
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проблеми с изпълнението на концесионен договор.
Писмен отговор на 07/04/2020.
12/06/2020
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно финансовото подпомагане дейността на спортните клубове и федерации, съгласно изискванията на Закона за физическото възпитание и спорта.
Отговорено в зала на 12/06/2020.
26/06/2020
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно борбата с допинга при провеждане на държавна политика в областта на младежта и спорта.
Отговорено в зала на 26/06/2020.
10/07/2020
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно ползването на водата от яз. "Жребчево".
Отговорено в зала на 10/07/2020.
17/07/2020
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно разумното ползване на водата от яз. "Жребчево" и недопускане на екологична катастрофа.
Отговорено в зала на 17/07/2020.
17/07/2020
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно финансовото състояние на "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД.
Отговорено в зала на 17/07/2020.
23/10/2020
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД.
Отговорено в зала на 23/10/2020.
13/11/2020
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно проекта за изграждане и реконструкция на водопроводна мрежа в с. Сборище, общ. Твърдица.
Отговорено в зала на 13/11/2020.
13/11/2020
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно извършена сеч в района на Котел на 2000 кубически метра от вековна букова гора.
Отговорено в зала на 13/11/2020.
13/11/2020
Въпрос към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Сливен.
Отговорено в зала на 13/11/2020.
13/11/2020
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно свлачището в м. "Пещерата" на път ІІ-53 до с. Бяла, общ. Сливен.
Отговорено в зала на 13/11/2020.
13/11/2020
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно сътрудничество в областта на сигурността и отбраната между България и САЩ.
Писмен отговор на 13/11/2020.
15/01/2021
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно нарушаване на нормалните отношения между работодател и служители в Агенцията по заетостта.
Писмен отговор на 15/01/2021.
18/12/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно зачестили сигнали от граждани и общински администрации за лица, които имат право да се регистрират като безработни в бюрата по труда по места, но им е отказана такава регистрация.
Писмен отговор на 18/12/2020.
22/01/2021
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно осигуряване на зала за тренировки на "Боксов клуб Сливен" в гр. Сливен.
Отговорено в зала на 22/01/2021.
Предложения към законопроекти за второ четене
23/11/2017
Законопроект за храните
Входящ номер: 754-04-182
04/07/2018
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС