Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ
ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ
  • Дата на раждане : 25/06/1970 Димитровград, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС: 42 НС; 43 НС;
  • E-mail: danail.kirilov@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 05/04/2019
44-то Народно събрание
член 03/09/2020 - 09/09/2020
Комисия по правни въпроси
председател 10/05/2017 - 05/04/2019
Комисия по енергетика
член 10/05/2017 - 05/04/2019
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
Предложения към законопроекти за второ четене
06/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-23
09/11/2018
ЗИД на Наказателния кодекс
Входящ номер: 854-04-184
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС
06/11/2018
Забележка
Статус: Наложено