Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ
  • Дата на раждане : 24/03/1977 Панагюрище, България
  • Професия: икономист;инженер;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: hristo.prodanov@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  • Красимир Стоянов Стоянов - парламентарна
  • Милка Христова Христова - икономически въпроси и местна власт
  • Пламен Веселинов Пувков - икономически въпроси и местна власт
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група "БСП за България"
зам.-председател на ПГ 11/09/2018 - до момента
Група за приятелство България - Израел
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
28/07/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно изпълнение на т. 18 от Решение РД-НС-04-77/21.06.2016 г. на Надзорния съвет на НЗОК.
Отговорено в зала на 28/07/2017.
21/07/2017
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно ангажиментите на Министерството на младежта и спорта в домакинството на София, като европейска столица на спорта.
Писмен отговор на 21/07/2017.
27/10/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно осигуряване на безопасен пешеходен маршрут през републикански път ІІ - 18 Софийски околовръстен път между с. Казичане и кв. Видните.
Отговорено в зала на 27/10/2017.
20/10/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, изпълнение на дейностите по Програмата за територията на гр. София.
Писмен отговор на 20/10/2017.
03/11/2017
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно изграждането на Единна система за туристическа информация (ЕСТИ).
Отговорено в зала на 03/11/2017.
19/01/2018
Питане към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно политика за преодоляване липсата на животоспасяващи медикаменти, реимбунсирани от НЗОК.
Отговорено в зала на 19/01/2018.
26/01/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно защитата на населението от бедствия.
Писмен отговор на 26/01/2018.
26/01/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно план за управление на Природен парк "Витоша".
Отговорено в зала на 26/01/2018.
16/02/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно смяна на ръководствата на Българската банка за развитие и Българската агенция за експортно застраховане.
Писмен отговор на 16/02/2018.
09/03/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно Битпазар Малашевци.
Отговорено в зала на 09/03/2018.
27/04/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно политиката на Министерството на здравеопазването по отношение на "Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация" ЕАД.
Отговорено в зала на 27/04/2018.
01/06/2018
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно забавяне на продължаването на срока на удостоверения за категория на места за настаняване.
Отговорено в зала на 01/06/2018.
08/06/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно структура на преките чуждестранни инвестиции за 2017 г..
Писмен отговор на 08/06/2018.
29/06/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на Самоковско шосе.
Писмен отговор на 29/06/2018.
08/06/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно действия на Министерство на околната среда и водите за почистване на езерото в с. Панчарево, общ Столична.
Писмен отговор на 08/06/2018.
06/07/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно плановете на Министерство на земеделието, храните и горите за почистване на езерото в кв. Панчарево.
Писмен отговор на 06/07/2018.
09/11/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно стопанисване и управление на "София Тех парк" АД.
Отговорено в зала на 09/11/2018.
26/10/2018
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно поредното оскверняване на паметника на Съветската армия в София.
Писмен отговор на 26/10/2018.
09/11/2018
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно непрекъснатото спиране на тока в селищата на район "Панчарево".
Отговорено в зала на 09/11/2018.
07/12/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно изплатени през 2018 г. допълнителни възнаграждения.
Писмен отговор на 07/12/2018.
07/12/2018
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно изплатени през 2018 г. допълнителни възнаграждения.
Писмен отговор на 07/12/2018.
21/12/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно разпореждането с активите на "Врана" ЕАД-гр.София.
Писмен отговор на 21/12/2018.
15/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инвестициите в инфраструктура във ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услугата за 2015, 2016, 2017 и 2018 г., предлагана на потребителите от обл. София-град.
Писмен отговор на 15/02/2019.
22/11/2019
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири".
Отговорено в зала на 22/11/2019.
08/11/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно "Врана" ЕАД, гр. София.
Писмен отговор на 08/11/2019.
08/11/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно статистика на влизащите автомобили на територията на страната.
Писмен отговор на 08/11/2019.
15/11/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждането на язовир "Луда Яна" в Панагюрище.
Писмен отговор на 15/11/2019.
29/11/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно дезинфекция на моторни превозни средства при преминаването на граничните контролно-пропускателни пунктове на външните граници на Европейския съюз.
Писмен отговор на 29/11/2019.
22/04/2020
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно дейността по кредитиране на "Българска банка за развитие" АД.
Писмен отговор на 22/04/2020.
22/04/2020
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно проблемите на туроператорските компании, свързани с кризата от COVID - 19.
Писмен отговор на 22/04/2020.
22/04/2020
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно отпуснат кредит от "Българска банка за развитие" АД на стойност 75 млн. лв. на "Свети Георги груп".
Писмен отговор на 22/04/2020.
16/04/2020
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно необходимостта от оптимизиране на разходите във връзка с кризата, настъпила в следствие на световната пандемия от Ковид-19.
Писмен отговор на 16/04/2020.
22/04/2020
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно необходимостта от оптимизиране на разходите във връзка с кризата, настъпила в следствие на световната пандемия от Ковид-19.
Писмен отговор на 22/04/2020.
24/04/2020
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно необходимостта от оптимизиране на разходите във връзка с кризата, настъпила в следствие на световната пандемия от Ковид-19.
Писмен отговор на 24/04/2020.
21/04/2020
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно необходимостта от оптимизиране на разходите във връзка с кризата, настъпила в следствие на световната пандемия от Ковид-19.
Писмен отговор на 21/04/2020.
22/04/2020
Въпрос към Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно необходимостта от оптимизиране на разходите във връзка с кризата, настъпила в следствие на световната пандемия от Ковид-19.
Писмен отговор на 22/04/2020.
22/04/2020
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно необходимостта от оптимизиране на разходите във връзка с кризата, настъпила в следствие на световната пандемия от Ковид-19.
Писмен отговор на 22/04/2020.
28/04/2020
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимостта от оптимизиране на разходите във връзка с кризата, настъпила в следствие на световната пандемия от Ковид-19.
Писмен отговор на 28/04/2020.
21/04/2020
Въпрос към Данаил Кирилов, Министър на правосъдието относно необходимостта от оптимизиране на разходите във връзка с кризата, настъпила в следствие на световната пандемия от Ковид-19.
Писмен отговор на 21/04/2020.
22/04/2020
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно необходимостта от оптимизиране на разходите във връзка с кризата, настъпила в следствие на световната пандемия от Ковид-19.
Писмен отговор на 22/04/2020.
16/04/2020
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно необходимостта от оптимизиране на разходите във връзка с кризата, настъпила в следствие на световната пандемия от Ковид-19.
Писмен отговор на 16/04/2020.
28/04/2020
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно необходимостта от оптимизиране на разходите във връзка с кризата, настъпила в следствие на световната пандемия от Ковид-19.
Писмен отговор на 28/04/2020.
27/04/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно Заповед № РД-01-199 от 11.04.2020 г., с която се преустановява дейността на пазарите.
Писмен отговор на 27/04/2020.
22/04/2020
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно необходимостта от оптимизиране на разходите във връзка с кризата, настъпила в следствие на световната пандемия от Ковид-19.
Писмен отговор на 22/04/2020.
28/04/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно необходимостта от оптимизиране на разходите във връзка с кризата, настъпила в следствие на световната пандемия от Ковид-19.
Писмен отговор на 28/04/2020.
27/04/2020
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно необходимостта от оптимизиране на разходите във връзка с кризата, настъпила в следствие на световната пандемия от Ковид-19.
Писмен отговор на 27/04/2020.
24/04/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно необходимостта от оптимизиране на разходите във връзка с кризата, настъпила в следствие на световната пандемия от Ковид-19.
Писмен отговор на 24/04/2020.
27/04/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно необходимостта от оптимизиране на разходите във връзка с кризата, настъпила в следствие на световната пандемия от Ковид-19.
Писмен отговор на 27/04/2020.
29/04/2020
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно необходимостта от оптимизиране на разходите във връзка с кризата, настъпила в следствие на световната пандемия от Ковид-19.
Писмен отговор на 29/04/2020.
11/05/2020
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно договори за кредит на "Българска банка за развитие" АД.
Писмен отговор на 11/05/2020.
22/05/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно премии за здравните работници (лекари, медицински сестри, санитари, лаборанти, служители в бърза помощ).
Писмен отговор на 22/05/2020.
11/05/2020
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно премии за служителите на МВР.
Писмен отговор на 11/05/2020.
22/05/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно финансово стимулиране на медицинските специалисти в условията на пандемия от COVID 19.
Отговорено в зала на 22/05/2020.
12/06/2020
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно финансовото подпомагане дейността на спортните клубове и федерации, съгласно изискванията на Закона за физическото възпитание и спорта.
Отговорено в зала на 12/06/2020.
26/06/2020
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно борбата с допинга при провеждане на държавна политика в областта на младежта и спорта.
Отговорено в зала на 26/06/2020.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС