Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ
  • Дата на раждане : 04/10/1956 Червен бряг, България
  • Професия: преподавател;икономист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС: 37 НС; 42 НС; 43 НС;
  • E-mail: rumen.gechev@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по бюджет и финанси
член 10/05/2017 - 10/07/2019
Комисия по бюджет и финанси
зам.-председател 10/07/2019 - до момента
Група за приятелство България - Швейцария
председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
член 23/06/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
28/07/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно задължения на националния въздушен превозвач "България Ер" АД към държавния бюджет.
Отговорено в зала на 28/07/2017.
08/12/2017
Питане към Владислав Горанов, Министър на финансите относно държавния дълг.
Отговорено в зала на 08/12/2017.
19/01/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно преките чужди инвестиции в България.
Отговорено в зала на 19/01/2018.
19/01/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно инвестиционни проекти на Черноморската банка за търговия и развитие в България.
Отговорено в зала на 19/01/2018.
23/02/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно ДДС измами установени от Министерството на вътрешните работи.
Отговорено в зала на 23/02/2018.
30/03/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно действия на Българската банка за развитие.
Отговорено в зала на 30/03/2018.
09/03/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно стартиране и кандидатстване по подмярка 6.4 от Програма за развитие на селските райони.
Отговорено в зала на 09/03/2018.
09/11/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно рекордно ниските чуждестранни инвестиции в България.
Отговорено в зала на 09/11/2018.
09/11/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно българския ангажимент по покриване на част разходите на Европейския стабилизационен механизъм.
Отговорено в зала на 09/11/2018.
26/10/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно преодоляване на макроикономическите дисбаланси.
Писмен отговор на 26/10/2018.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно нарушения на Закона за държавния бюджет и на Закона за публичните финанси в общ. Септември, Пазарджишка област.
Писмен отговор на 01/03/2019.
05/09/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно размера на начисления Данък добавена стойност (ДДС), включен в "Общи приходи" от доставчици на стоки и услуги към лечебни заведения, НЗОК, НОИ, Министерство на здравеопазването и други министерства и ведомства за доставени стоки и услуги, свързани с функция "Здравеопазване" в Република България през 2018 г..
Писмен отговор на 05/09/2019.
08/11/2019
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно финансово - икономическите ефекти за България от реализацията на Договора между "Булгартрансгаз" и Саудитската компания "Аркад инженеринг" за изграждането на така наречения "Балкански поток".
Отговорено в зала на 08/11/2019.
08/11/2019
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно минимизиране на загубите за българската икономика от фалита на туроператора "Томас Кук".
Отговорено в зала на 08/11/2019.
08/11/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно реализираните "Общи приходи" и "Общи разходи", както и платените данъци (по чл. 92 от ЗКПО, чл. 50 от ЗДДФЛ и по ЗДДЗ) от Търговските дружества, реализирали икономическа дейност по код 86 - Хуманно здравеопазване /Класификация на икономическите дейности - КИД 2008/ на територията на Република България през 2016, 2017 и 2018 г..
Писмен отговор на 08/11/2019.
17/01/2020
Въпрос към Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно държавното участие в "Български морски флот" ЕАД.
Отговорено в зала на 17/01/2020.
31/01/2020
Въпрос към Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика относно събираемост на неустойки в полза на българската държава, дължими от дружеството "Кей Джи Маритайм Шипинг" АД.
Отговорено в зала на 31/01/2020.
28/02/2020
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно огромни щети за бюджета от несъбрани такси от фирми в хазартния бизнес.
Отговорено в зала на 28/02/2020.
02/04/2020
Питане към Владислав Горанов, Министър на финансите относно организацията и надеждността на обмена на данни между Агенция "Митници" и Националния статистически институт.
Писмен отговор на 02/04/2020.
27/03/2020
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно възнагражденията на членовете на Комисията по хазарта.
Писмен отговор на 27/03/2020.
02/04/2020
Питане към Владислав Горанов, Министър на финансите относно реалния размер на дължимите към бюджета плащания на такси и данъци от лицензираните от Държавната комисия по хазарта (ДКХ) фирми в хазартния бизнес.
Писмен отговор на 02/04/2020.
29/04/2020
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно конкретни реализиращи се проекти от дейността на "Фонда на фондовете".
Писмен отговор на 29/04/2020.
29/05/2020
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно организацията на контрола за събиране на дължимите към бюджета плащания на данъци и такси от Държавната комисия по хазарта от фирмите в хазартния бизнес.
Отговорено в зала на 29/05/2020.
19/06/2020
Питане към Владислав Горанов, Министър на финансите относно "нова концепция за облагане на хазартните игри", декларирана от министъра на финансите Владислав Горанов през м. март 2016 г.
Отговорено в зала на 19/06/2020.
11/09/2020
Въпрос към Лъчезар Борисов, министър на икономиката относно осигуряване на конкурентна среда на пазара за бутилки с втечнен газ.
Отговорено в зала на 11/09/2020.
17/07/2020
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно разработка на концепция и проектозакон за развитие на хазарта от 2015 г..
Писмен отговор на 17/07/2020.
25/09/2020
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно тежкото финансово състояние на държавно предприятие "Български спортен тотализатор" и неизпълнение на предвиденото от Закона за хазарта финансиране на създаване, реконструкция и/или ремонт на спортни съоръжения в държавните и общински училища.
Отговорено в зала на 25/09/2020.
27/11/2020
Въпрос към Лъчезар Борисов, министър на икономиката относно причините за отчетения от Българска народна банка срив в преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) през периода януари - август 2020 г., спрямо същия период на 2019 г.
Отговорено в зала на 27/11/2020.
23/10/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на финансите относно постигнатата събираемост на публични държавни вземания (дължимите такси) от хазартния бизнес за периода 2015 - 2019 г..
Отговорено в зала на 23/10/2020.
11/12/2020
Въпрос към Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно предприетите от Вас като принципал на 30% от акциите на приватизираната фирма "Български морски флот" АД конкретни действия в периода февруари - ноември 2020 г. за защита на държавния интерес.
Отговорено в зала на 11/12/2020.
27/11/2020
Въпрос към Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и министър на туризма относно конкретни мерки на правителството в периода февруари-ноември 2020 г. по събираемостта на неустойки в полза на българската държава, дължими от "Кей Джи Маритайм Шипинг" АД.
Отговорено в зала на 27/11/2020.
18/12/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно зачестили сигнали от граждани и общински администрации за лица, които имат право да се регистрират като безработни в бюрата по труда по места, но им е отказана такава регистрация.
Писмен отговор на 18/12/2020.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС