Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
БОРЯНА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА
БОРЯНА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА
 • Дата на раждане : 16/09/1987 Варна, България
 • Професия: икономист;
 • Езици: английски;руски;
 • Избран(а) с политическа сила: ВОЛЯ 4.26%;
 • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: boryana.georgieva@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  44-то Народно събрание
  член 19/04/2017 - до момента
  Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
  зам.-председател 10/05/2017 - до момента
  Комисия по културата и медиите
  член 10/05/2017 - до момента
  Група за приятелство България - Египет
  председател 23/06/2017 - до момента
  Група за приятелство България - Туркменистан
  зам.-председател 23/06/2017 - до момента
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  30/06/2017
  Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно събираемостта на глобите, наложени за нарушения на Закона за движение по пътищата.
  Писмен отговор на 30/06/2017.
  01/09/2017
  Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно обозначаване чрез поставяне на пътни знаци на участъка от пътя, на който се осъществява контрол по спазването на правилата за движение чрез автоматизирани технически средства или системи.
  Писмен отговор на 01/09/2017.
  17/11/2017
  Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно управление и стопанисване на Държавен културен институт - Културен център "Двореца", гр. Балчик.
  Писмен отговор на 17/11/2017.
  18/05/2018
  Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно нарушения по програмата "Приеми ме 2015".
  Писмен отговор на 18/05/2018.
  14/12/2018
  Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ограничение на автомагистрала "Тракия".
  Отговорено в зала на 14/12/2018.
  05/04/2019
  Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно сериозен пропуск в условията на труд на служители от Министерството на вътрешните работи.
  Отговорено в зала на 05/04/2019.
  22/03/2019
  Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно продължаващо ограничение на скоростта за движение на АМ "Тракия".
  Отговорено в зала на 22/03/2019.
  19/12/2019
  Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно електронните гишета за автоматизиран граничен контрол.
  Отговорено в зала на 19/12/2019.
  07/02/2020
  Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно продължаващо ограничение на скоростта за движение на АМ "Тракия".
  Отговорено в зала на 07/02/2020.
  07/02/2020
  Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно средства за реновирането на къщата музей "Иван Вазов" в Сопот.
  Отговорено в зала на 07/02/2020.
  04/05/2020
  Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно несъбрани глоби от нарушители на Закона за движение по пътищата.
  Писмен отговор на 04/05/2020.
  04/05/2020
  Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно въвеждането на ПОС терминали в колите на КАТ.
  Писмен отговор на 04/05/2020.
  22/05/2020
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно размер на събраните глоби по Закона за движение по пътищата, изпратени към НАП за принудителното им събиране.
  Писмен отговор на 22/05/2020.
  29/05/2020
  Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно бежанците в Република България.
  Писмен отговор на 29/05/2020.
  05/06/2020
  Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно интеграция на бежанците в Република България чрез спорт.
  Писмен отговор на 05/06/2020.
  17/07/2020
  Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно продължаващо ограничение на скоростта за движение в участъка между Чирпан и Стара Загора от АМ "Тракия".
  Отговорено в зала на 17/07/2020.
  11/09/2020
  Въпрос към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно Отделението по хемодиализа в "Многопрофилна болница за активно лечение - Троян" ЕООД.
  Писмен отговор на 11/09/2020.
  16/10/2020
  Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонта на автомагистрала "Тракия" - дясно платно.
  Отговорено в зала на 16/10/2020.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  05/07/2017
  Законопроект за концесиите
  Входящ номер: 754-04-17
  05/07/2017
  Законопроект за концесиите
  Входящ номер: 754-04-18
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС