Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА
ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА
  • Дата на раждане : 29/11/1974 Благоевград, България
  • Професия: икономист;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 1-БЛАГОЕВГРАД;
  • Участие в предишно НС: 42 НС; 43 НС;
  • E-mail: daniela.saveklieva@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по бюджет и финанси
член 10/05/2017 - до момента
Комисия по икономическа политика и туризъм
зам.-председател 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - Гърция
председател 23/06/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
26/05/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно строителството на АМ Струма.
Отговорено в зала на 26/05/2017.
28/07/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно безлимитно финансиране на процедури за асистирана репродукция.
Отговорено в зала на 28/07/2017.
28/07/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г.", Приоритетна ос 4 "Регионална здравна инфраструктура".
Отговорено в зала на 28/07/2017.
30/03/2018
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно проект за преносен газопровод Симитли-Разлог-Банско.
Отговорено в зала на 30/03/2018.
27/04/2018
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно междусистемната газова връзка Гърция-България.
Отговорено в зала на 27/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на тунел "Кривия" по направлението на републикански път І - 1/Е-79/ "Видин - Кулата", който е част трансевропейската пътна мрежа.
Писмен отговор на 27/04/2018.
04/05/2018
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно планове на Министерството на младежта и спорта за развитие на Национална спортна база "Цар Самуил".
Писмен отговор на 04/05/2018.
04/05/2018
Питане към Владислав Горанов, Министър на финансите относно постигнатото от Министерството на финансите за намаляване на административната тежест.
Отговорено в зала на 04/05/2018.
20/04/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно качеството на атмосферния въздух в обл. Благоевград.
Отговорено в зала на 20/04/2018.
07/12/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно осветление на пътен участък на Е79 от м. Антените до кв. Струмско в района на гр. Благоевград.
Писмен отговор на 07/12/2018.
01/03/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно дейността на Центъра за асистирана репродукция.
Отговорено в зала на 01/03/2019.
12/04/2019
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно мерки против некоректни туроператори.
Отговорено в зала на 12/04/2019.
19/04/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно нивата на безработица на територията на обл. Благоевград и мерките за преодоляването й.
Отговорено в зала на 19/04/2019.
19/04/2019
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно преките чуждестранни инвестиции на територията на обл. Благоевград като цяло и за общините в частност.
Отговорено в зала на 19/04/2019.
15/04/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно хора с увреждания, които очакват решения на ТЕЛК при преосвидетелстване като предходното им решение е изтекло на 13 май 2020 г..
Писмен отговор на 15/04/2020.
Предложения към законопроекти за второ четене
06/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-27
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС