Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ БОШКИЛОВ
НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ БОШКИЛОВ
  • Дата на раждане : 24/12/1971 Благоевград, България
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 1-БЛАГОЕВГРАД;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: nikolay.boshkilov@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по земеделието и храните
член 10/05/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
14/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на българската част от пътя Струмяни - Берово.
Отговорено в зала на 14/07/2017.
07/07/2017
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно откриване на нов ГКПП Струмяни - Берово (Клепало).
Отговорено в зала на 07/07/2017.
28/07/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно разкриване на филиал за Спешна помощ в община Белица, област Благоевград.
Отговорено в зала на 28/07/2017.
13/10/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно Център за личностно и творческо развитие на децата в Благоевград.
Отговорено в зала на 13/10/2017.
10/11/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно кадрова осигуреност на директори на училища в обл. Благоевград.
Отговорено в зала на 10/11/2017.
24/11/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно предоставяне на ливади и пасища от националните природни паркове на собственици на животновъдни обекти.
Писмен отговор на 24/11/2017.
24/11/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно контрола по прилагане на чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
Писмен отговор на 24/11/2017.
27/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно строителството на лот на Ам "Струма" в отсечката Благоевград-с.Крупник.
Писмен отговор на 27/04/2018.
05/09/2018
Питане към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката за осигуряване и поддържане на доброто експлоатационно състояние на пътищата от държавната пътна мрежа.
Отговорено в зала на 05/09/2018.
06/07/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно облагането на доходи на физически лица получени чрез печалба от участие в хазартни игри.
Писмен отговор на 06/07/2018.
20/07/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно разкриване на филиал на Спешна помощ в община Белица, област Благоевград.
Писмен отговор на 20/07/2018.
01/03/2019
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно изграждане на временни пътища и сондажи на територията на Югозападно държавно предприятие.
Писмен отговор на 01/03/2019.
28/02/2020
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно АМ "Струма", участък Кресненското дефиле.
Отговорено в зала на 28/02/2020.
02/10/2020
Питане към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно осигуряване на условия за нормално протичане на есенната сеитба в основни зърнопроизводителни райони.
Отговорено в зала на 02/10/2020.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС