Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА
ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА
 • Дата на раждане : 08/10/1969 Бургас, България
 • Професия: експерт по управление на проекти;
 • Езици: английски;руски;
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
 • Изборен район: 2-БУРГАС;
 • Участие в предишно НС: 42 НС; 43 НС;
 • E-mail: ivelina.vasileva@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  44-то Народно събрание
  член 19/04/2017 - до момента
  Парламентарна група на ПП ГЕРБ
  член 19/04/2017 - до момента
  Комисия по околната среда и водите
  председател 10/05/2017 - до момента
  Делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
  заместващ представител 31/05/2019 - до момента
  Група за приятелство България - Естония
  зам.-председател 23/06/2017 - до момента
  Група за приятелство България - Литва
  председател 23/06/2017 - до момента
  Група за приятелство България - Малта
  председател 17/11/2017 - до момента
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  04/05/2017
  Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
  Писмен отговор на 04/05/2017.
  04/05/2017
  Въпрос към Ирина Костова, служебен министър на околната среда и водите относно състояние на атмосферния въздух на територията на гр. Бургас.
  Писмен отговор на 04/05/2017.
  01/09/2017
  Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно готовността на пречиствателните станции по Черноморието за летния туристически сезон.
  Отговорено в зала на 01/09/2017.
  01/09/2017
  Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно улова на бяла мида в Черно море.
  Отговорено в зала на 01/09/2017.
  21/07/2017
  Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно физическа агресия срещу служител на Агенцията за социално подпомагане в град Бургас.
  Отговорено в зала на 21/07/2017.
  01/09/2017
  Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно информация за черноморските делфини.
  Отговорено в зала на 01/09/2017.
  01/09/2017
  Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на пътища II-99 и III-908.
  Писмен отговор на 01/09/2017.
  06/10/2017
  Питане към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно спазване на разпоредбите, имащи отношение към риболовния капацитет и възможностите за риболов, и коректно прилагане на процедурите от страна на Изпълнителната Агенция по Рибарство и Аквакултури.
  Отговорено в зала на 06/10/2017.
  16/02/2018
  Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно състоянието на атмосферния въздух на територията на общ. Бургас.
  Отговорено в зала на 16/02/2018.
  23/03/2018
  Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на път II-99, отсечката между Царево и Малко Търново.
  Отговорено в зала на 23/03/2018.
  23/03/2018
  Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно етапа на изпълнение на обхода на гр. Поморие.
  Отговорено в зала на 23/03/2018.
  27/04/2018
  Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно предприемане на мерки за обезопасяване на кръстовището от път ІІ-99 към входа на с. Атия, община Созопол, област Бургас.
  Писмен отговор на 27/04/2018.
  27/04/2018
  Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимост от ремонт на обходния път на гр. Камено.
  Писмен отговор на 27/04/2018.
  11/05/2018
  Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател относно очакваните темпове и приоритети по отношение на изпълнението на оперативните програми до края на годината.
  Отговорено в зала на 11/05/2018.
  18/05/2018
  Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно действия за осигуряване на достъп на хора в инвалидни колички до морския бряг и води.
  Отговорено в зала на 18/05/2018.
  13/07/2018
  Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно възникване на огнище на чума по дребните преживни животни в с. Кости, общ. Царево и последващи мерки.
  Отговорено в зала на 13/07/2018.
  21/09/2018
  Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно подкрепа на пчеларството и спазване на Наредба №13 за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне.
  Писмен отговор на 21/09/2018.
  08/02/2019
  Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно действия по компетентност на Министерството на туризма във връзка със сигнали за нарушения по черноморското крайбрежие.
  Отговорено в зала на 08/02/2019.
  15/02/2019
  Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно предприети действия по сигнали за нарушения, свързани със строителни дейности по черноморското крайбрежие.
  Отговорено в зала на 15/02/2019.
  08/02/2019
  Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно предприети действия по сигнали за нарушения, свързани с унищожаването на дюни и строителни дейности по черноморското крайбрежие.
  Отговорено в зала на 08/02/2019.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  05/07/2017
  Законопроект за концесиите
  Входящ номер: 754-04-19
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС