Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА ПАВЛОВА
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА ПАВЛОВА
 • Дата на раждане : 06/12/1977 София, България
 • Професия: икономист;
 • Езици: английски;руски;
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
 • Изборен район: 3-ВАРНА;
 • Участие в предишно НС: 42 НС; 43 НС;
 • E-mail: lilyana.pavlova@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  44-то Народно събрание
  член 19/04/2017 - 04/05/2017
  44-то Народно събрание
  член 01/01/2019 - 30/10/2019
  Комисия по правни въпроси
  член 20/03/2019 - 30/10/2019
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  04/05/2017
  Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Дейност на Агенция по геодезия, картография и кадастър.
  Писмен отговор на 04/05/2017.
  04/05/2017
  Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
  Писмен отговор на 04/05/2017.
  04/05/2017
  Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
  Писмен отговор на 04/05/2017.
  04/05/2017
  Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Промени в Оперативната програма "Региони в растеж" 2014 -2020 г.
  Писмен отговор на 04/05/2017.
  04/05/2017
  Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Изпълнение на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г..
  Писмен отговор на 04/05/2017.
  04/05/2017
  Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
  Писмен отговор на 04/05/2017.
  04/05/2017
  Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Ремонт на виадукт на км 33 на АМ "Хемус".
  Писмен отговор на 04/05/2017.
  04/05/2017
  Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно целенасочената инвестиционна програма за подкрепа на слаборазвитите райони.
  Писмен отговор на 04/05/2017.
  04/05/2017
  Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно предприети мерки във връзка с доклад за състоянието на тунелите в страната.
  Писмен отговор на 04/05/2017.
  04/05/2017
  Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно подготовка за Председателството на Съвета на ЕС през 2018г..
  Писмен отговор на 04/05/2017.
  04/05/2017
  Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Изпълнението на ОП "Региони в растеж" 2014 - 2020г..
  Писмен отговор на 04/05/2017.
  04/05/2017
  Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно напредък по ремонтните дейности на тунел "Витиня" на автомагистрала "Хемус".
  Писмен отговор на 04/05/2017.
  04/05/2017
  Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
  Писмен отговор на 04/05/2017.
  04/05/2017
  Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Член на УС на АПИ.
  Писмен отговор на 04/05/2017.
  04/05/2017
  Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Обществена поръчка с предмет "Проектиране и строителство на автомагистрала "Струма" Лот 3.1 Тунел "Железница".
  Писмен отговор на 04/05/2017.
  04/05/2017
  Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Изпълнение на бюджета на МРРБ и структурите към него.
  Писмен отговор на 04/05/2017.
  04/05/2017
  Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
  Писмен отговор на 04/05/2017.
  04/05/2017
  Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Проведени и обявени обществени поръчки в МРРБ и структурите към него.
  Писмен отговор на 04/05/2017.
  04/05/2017
  Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Изпълнение на инвестиционната програма на АПИ за 2017 г.
  Писмен отговор на 04/05/2017.
  05/05/2017
  Питане към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката за безопасността на пътната инфраструктура в Република България и напредък по ремонтните дейности по републиканската пътна мрежа.
  Писмен отговор на 05/05/2017.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС