Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ
НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ
  • Дата на раждане : 11/01/1986 София, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА и ВМРО 9.31%;
  • Изборен район: 3-ВАРНА;
  • Участие в предишно НС: 42 НС; 43 НС;
  • E-mail: nikolay.aleksandrov@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 19/04/2017
44-то Народно събрание
временен парламентарен секретар 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група "Обединени патриоти"
секретар на ПГ 19/04/2017 - 07/06/2017
Нечленуващи в ПГ
член 04/09/2019 - до момента
Комисия по бюджет и финанси
зам.-председател 10/05/2017 - 11/09/2019
Комисия по бюджет и финанси
член 11/09/2019 - до момента
Делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
заместващ представител 11/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - Аржентина
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - Чили
председател 23/06/2017 - 20/11/2019
Група за приятелство България - САЩ
член 18/11/2020 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
03/11/2017
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно появилата се информация за предстоящи проучвания за газ на територията на област Добрич.
Писмен отговор на 03/11/2017.
10/11/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно появилата се информация за предстоящи проучвания за газ на територията на област Добрич.
Писмен отговор на 10/11/2017.
03/11/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на Аспаруховия мост.
Писмен отговор на 03/11/2017.
03/11/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на виадукт "Звездица" на АМ "Черно море".
Писмен отговор на 03/11/2017.
03/11/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно ремонт на съоръжение на язовир "Елешница".
Писмен отговор на 03/11/2017.
10/11/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно състояние на физкултурния салон на Професионална земеделска гимназия "Климент Акрадиевич Тимирязев", гр. Каварна.
Писмен отговор на 10/11/2017.
10/11/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно проверка от страна на Национална агенция за приходите на български физически и юридически лица като ползватели на автомобили от висок ценови клас.
Писмен отговор на 10/11/2017.
03/11/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно готовност за зимния сезон на пътищата в страната от страна на Агенция "Пътна инфраструктура".
Отговорено в зала на 03/11/2017.
03/11/2017
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба срещу насилието срещу жени и домашното насилие, известна още като Истанбулската конвенция.
Писмен отговор на 03/11/2017.
03/11/2017
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба срещу насилието срещу жените и домашното насилие, известна още като Истанбулската конвенция.
Писмен отговор на 03/11/2017.
03/11/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно зимно поддържане на пътната мрежа в общините.
Писмен отговор на 03/11/2017.
03/11/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно налагане и събиране на глоби на МПС с чужда регистрация.
Писмен отговор на 03/11/2017.
10/11/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно насилието в средните училища в страната.
Писмен отговор на 10/11/2017.
23/03/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно републикански път III-637: с. Вукан - с. Мрамор - с. Горочевци - с. Видрар - с. Дьоковци - с. Пенкьовци; републикански път III-6372: с. Вукан - с. Костуринци - с. Стайчовци -с. Долна Мелна - с. Дълга Лука.
Писмен отговор на 23/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно сроковете и времето за издаване на разрешително за стопански риболов, на специално разрешително за улов на определен квотен вид риба и за удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми във водите на Черно море и река Дунав.
Писмен отговор на 30/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно добив на бяла пясъчна мида.
Писмен отговор на 30/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно воденето на риболовни дневници от риболовни кораби с дължина под 10 м..
Писмен отговор на 30/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно проверка от страна на Национална агенция за приходите /НАП/ на български физически и юридически лица като ползватели на автомобили от висок ценови клас.
Писмен отговор на 30/03/2018.
11/01/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на територията на община Варна.
Писмен отговор на 11/01/2019.
29/03/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно статистика за медицинските длъжности.
Писмен отговор на 29/03/2019.
22/03/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно статистика относно заболеваемостта в България.
Писмен отговор на 22/03/2019.
12/04/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно прилагане на Рамковата директива за морска стратегия.
Отговорено в зала на 12/04/2019.
22/11/2019
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно състоянието на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност".
Отговорено в зала на 22/11/2019.
28/02/2020
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно неизпълнение на подписаното и одобрено на 11.12.2013 г. споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл. 384 от НПК, одобрено с протоколно определение от същата дата, постановено по НОХД № 18960/2013 г. по описа на СРС, НО, 101-ви състав, касаещо връщане на задържана сума в размер на 407 600 (четиристотин и седем хиляди и шестстотин) евро, с обща левова равностойност 797 196,31 (седемстотин деветдесет и седем хиляди сто деветдесет и шест лева и 31 стотинки) на собственика й - Боливарското правителство на Венецуела, Министерство на народната власт за спорта, Национален спортен институт.
Писмен отговор на 28/02/2020.
21/02/2020
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно неизпълнение на подписаното и одобрено на 11.12.2013 г. споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл. 384 от НПК, одобрено с протоколно определение от същата дата, постановено по НОХД № 18960/2013 г. по описа на СРС, НО, 101-ви състав, касаещо връщане на задържана сума в размер на 407 600 (четиристотин и седем хиляди и шестстотин) евро, с обща левова равностойност 797 196,31 (седемстотин деветдесет и седем хиляди сто деветдесет и шест лева и 31 стотинки) на собственика й - Боливарското правителство на Венецуела, Министерство на народната власт за спорта, Национален спортен институт.
Писмен отговор на 21/02/2020.
Предложения към законопроекти за второ четене
22/06/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-7
30/06/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-14
23/11/2017
Законопроект за храните
Входящ номер: 754-04-190
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС