Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
АНДОН ДИМОВ ДОНЧЕВ
АНДОН ДИМОВ ДОНЧЕВ
 • Дата на раждане : 06/07/1967 Варна, България
 • Професия: инженер;
 • Езици: английски;френски;руски;италиански;
 • Избран(а) с политическа сила: ВОЛЯ 4.26%;
 • Изборен район: 3-ВАРНА;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: andon.donchev@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  44-то Народно събрание
  член 19/04/2017 - 15/07/2020
  Група за приятелство България - Алжир
  председател 23/06/2017 - 15/07/2020
  Група за приятелство България - Казахстан
  зам.-председател 23/06/2017 - 15/07/2020
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  13/10/2017
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно обучението на кадри за ръководител полети .
  Писмен отговор на 13/10/2017.
  26/07/2019
  Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно статистика на убийствата на деца от родители, убийствата между съпрузи и самоубийствата.
  Писмен отговор на 26/07/2019.
  19/12/2019
  Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно приложното поле на Наредба № 12 от 16 ноември 2018 г. за здравните изисквания към обществените перални.
  Отговорено в зала на 19/12/2019.
  27/03/2020
  Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно опазване на рибните ресурси.
  Писмен отговор на 27/03/2020.
  12/06/2020
  Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно целево финансиране на проекти в Армения и Виетнам.
  Писмен отговор на 12/06/2020.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  05/07/2017
  Законопроект за концесиите
  Входящ номер: 754-04-17
  05/07/2017
  Законопроект за концесиите
  Входящ номер: 754-04-18
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС