Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЖИВКО ИВАНОВ МАРТИНОВ
ЖИВКО ИВАНОВ МАРТИНОВ
  • Дата на раждане : 03/01/1964 Добрич, България
  • Професия: инженер;мениджър;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 8-ДОБРИЧ;
  • Участие в предишно НС: 43 НС;
  • E-mail: zhivko.martinov@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 26/07/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
01/09/2017
Питане към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно разработване и провеждане на държавната политика в областта на околната среда.
Отговорено в зала на 01/09/2017.
Предложения към законопроекти за второ четене
05/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-19
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС